Qi Gong, ed., Zhongguo meishu quanji, Shufa jianke bian, 1: Shang Zhou zhi Qin Han shufa (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1987), pl. 54, p. 79. Collection of the Gansu Provincial Institute of Cultural Antiquities (Wenwu kaogu yanjiu suo).

Back