Wang Jingxian, ed., Zhongguo meishu quanji, Shufa juanke bian 2: Wei Jin Nanbeichao shufa (Beijing: Renming meishu chubanshe, 1986), plate 78, p. 137. Collection of the Liaoning Provincial Museum.

 

Back