Yang Renkai, ed., Zhongguo meishu quanji, Shufa juanke bian 3: Sui Tang Wudai shufa (Beijing Renming meishu chubanshe, 1986), plate 76, pg. 167.  Collection of the National Palace Museum, Taipei.

 

BACK