Weida lingxiu Mao zhuxi yongyuan huo zai women xinzhong. (Beijing: renmin meishu chubanshe, 1977), p. 25

Back