Lin Chengzi. Liudui kejia chuantong yishi de shentao (Taipei 1981), pl. 139, p. 61.

Back