Lin Chengzi. Liudui kejia chuantong yishi de shentao (Taipei 1981), pl. 143, p. 62.

Back