Lin Chengzi. Liudui kejia chuantong yishi de shentao (Taipie 1981), pl. 145, p. 62.

Back