Zhongguo shaoshu minzu diqu huaji congkan zongbianji weiyuanhui, ed., Zhongguo shaoshu minzu diqu huaji congkan, xizang (Beijing: Minzu chubanshe, 1986), p.96.

Back