Zhongguo xin xing ban hua wushi nian xuan ji (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1981), no. 34.

 

Back