Zhongguo xin xing ban hua wushi nian xuan ji (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1981),  no.245.

 

Back