Tao Yuanqing, design for Xu Jinwen’s novel Hometown (1926), from Lu Xun yu shu ji zhuang zheng (Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 1981), p. 72.

Back