Wang Bomin, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 20: Ban hua (Shanghai: Shanghai Renmin meishu chubanshe, 1988), pl. 68, p. 72.

 

Back