Wang Bomin, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 20 : Banhua (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1988), pl. 75, p. 80.

 

Back