Yang Han, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 6: Mingdai huihua, shang (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1988), pl. 169 , p. 206.

 

Back