Zou Ya, Ling Pingfan, eds. Jiefang qu muke (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1962) plate 127.

Woodcut print by Zhang Wang, circa 1950.

Back