Jianzhu xuebao (Beijing) 1962, vol. 10, page 3.

 

Back