Yang Han, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 8: Mingdai huihua, xia (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1988), pl. 160, p. 179.

 

Back