Yang Han, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 8 - Mingdai huihua (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1988), pl. 65, p. 70.

 

Back