Bo Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 3: Liang Song huihua, shang (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988) pl. , p. .

Autumn Colors on Rivers and Mountains by Zhao Boju. Ink and colors on silk; section three of a handscroll.

Back