Photograph courtesy of Ronald G. Knapp

1987, Qianlang village, Shengxian, Zhejiang Province

 

Back