Photograph courtesy of Ronald G. Knapp 

1987, Cangnan xian, Zhejiang Province

 

Back