Yang Han, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 8: Mingdai huihua, xia (Shanghai: Shanghai renmin meishu chubanshe, 1988). pl.166, p. 187. detail. Collection of the Shanghai Provincial Museum.

 

Back