Pan Guxi, ed., Zhongguo meishu quanji, Jianzhu yishu 3: Yuanlin jianzhu (Beijing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1988), pl. 88, p. 90.

Autumn scenery viewed from Rejoicing in the West Tower, Chongqing (Sichuan province).

Back