Zhongguo renmin gongheguo nongmu ye bu xuanchuan si, waishi si, Zhongguo nongxue hui, eds. Zhongguo nongye (Beijing: Nongye chubanshe, 1983), p. 190.

Shandong province 

Back