Liu Yuanting, Yang Gusheng, eds. Minzhu jianzhu, Zhongguo meishu quanji, Jianzhu yishu pian, vol. 5. (Beijing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1988), 182, plate 164.

Fujian province.

 

Back