Zhongguo shaoshu minzu diqu huaji congkan, Neimenggu, ed., Zhongguo shaoshu minzu diqu huaji congkan zong bianji weiyuan hui. (Beijing: Minzu chubanshe, 1986), p. 55.

Picture showing construction of a yurt in Inner Mongolia.

 

Back