Rongzhen dian, Congshu jicheng edition, 284 juan, Nubu huikao, 2:18, 2:27.

Back