Luo Guanzhong, Quantu xiuxiang sanguo xanyi,chatu ji (Shanghai: Feihong ge, 1896), p.17.

Back