Gong Kai (1222-1304 AD), Zhong Kui Traveling with his Sister, in Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, huihua pian 4: Liang Song huihua, xia ( Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), pl. 150, p. 204.  Collection of the Freer Gallery of Art.

Handscroll, ink on paper, 33 cm x 1.6 m.

Back