Zhongguo lidai huihua: Gugong bowuyuan canghua ji, vol. 1 (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1978), p. 90. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Detail of handscroll (hand washing scene), ink & colors on silk, 28.7 x 335.5 cm

 

Back