Zhongguo lidai huihua: Gugong bowuyuan canghua ji, vol. 1 (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1978), p. 88.

Detail of handscroll (dancing scene), ink and colors on silk, 28.7 x 335.5 cm

 

Back