KU SOO DHAWAADA WALAALYAAL


Waxaad warbixin fiican oo ku saabsan shanta qodob oo hoos ku qoran aad ka heli kartan marka aad Shabakada (Internetka) gashid.

Waxaa jira warbixin badan haddii aad u baahantahay in aad barato sida aad ku heli laheyd warbixintaan fadlan gal Shabakada (Internetka)

http://depts.washington.edu/ethnomed/HMCproject/Somali_English_Consumer_Table.htm


1. Dhiigkarka (High Blood Pressure)

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/highbloodpressure.html


2. Ayadhiska (HIV/AIDS)

http://www.asiac.org/docpdf/CM-CM-Somali.PDF

http://www.asiac.org/docpdf/HIVT-CTK-Somali.PDF

http://www.asiac.org/docpdf/HIVT-CT-Somali.PDF

http://www.asiac.org/docpdf/WHIV-HIVCP-Somali.PDF

http://www.asiac.org/docpdf/WHIV-Menstrual-Somali.PDF


3. Kaadi Macaan (Sokorow) (Diabetes)

http://ethnomed.org/ethnomed/patient_ed/diabetes/diabetes_index.html

http://ethnomed.org/ethnomed/patient_ed/diabetes/diabetes_sick_somali.pdf

http://ethnomed.org/ethnomed/patient_ed/diabetes/diabetes_exercise_somali.pdf

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/diabetes.html

4. Kankaro (Hule) (Cancer)

http://www.asiac.org/docpdf/WH-CC-Somali.PDF

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/cancergeneral.html

5. Qaaxada (Tiibisho) (Tuberculosis) (TB)

http://ethnomed.org/ethnomed/patient_ed/somali/som_lang_tb_script.html

http://www.dhs.vic.gov.au/phd/tb/downloads/facts/somali.pdf

http://ethnomed.org/ethnomed/patient_ed/somali/tb_facts_somali.pdf

http://ethnomed.org/ethnomed/patient_ed/somali/tb_pills_somali.pdf

http://ethnomed.org/ethnomed/patient_ed/somali/tb_meds_somali.pdf

http://ethnomed.org/ethnomed/patient_ed/somali/tb_test_somali.pdf