Winter 2015 Group Photo

 

 

Principal Investigator: Professor Guozhong Cao

Research Assitant Professor Postdoc

Qifeng Zhang

Meng Xu

Current Students Visiting Scientists

Robert Masse

Zachary Neale

Bin Li

Bin Huang

Fei Huang

Shiyu Wang

Pei Yi

Xi Cao

Nick Schmidt

Former Students Former Members

Evan Uchaker

Shaodan Xu

Stephanie Candelaria

Daniel Myers

Kwangsuk Park

Yanyi Liu

Dawei Liu

Christopher Dandeneau

Betzaida Batalla Garcia

Saghar (Sara) Sepehri

Anqiang Pan

Sarah Xiaoyuan Zhou

Ying Wang

Mary-Huamei Shang

Aaron Feaver

Bryan Russo

Tammy Chou

Richard Champion

Yufeng Deng

Yuan Wang

Shuang Li

Wei Zhao

Hongyun Jin

Juan Hou

Adriana Lucilha

Shan Hu

Yanzhen Zheng

Jacob Cherng

Yao Zhou

Jo-Lin Lan

Fei Han

Xiaoyan Liu

Lin Yang

Feila Liu

Ru Zhou

Professor Kyung-Won Park

Professor Yongli Li

Professor Yunxia Huang

Ming Zhang

Professor Young Jung Kim

Professor Yanwei Li

Professor Jianjun Tian

Laifa Shen

Rui Gao

Professor Lily Zhang

Zhiqiang Liang

Nan (Nancy) Zhou

Qiao Lei

Dr. Hong-Wen Wang

Dr. Jianliang Jiang

Junting Xi

Zhou Yang

Dr. Jiangang Li

Dr. Eng. Naji Al Dahoudi

Orawan Wiranwetchayan

Jong-Heun Lee

Yun Chan Kang

Guanying Cao

Danmei Yu

Sylvester Yuri A

Shengtao Zhang

Supan Yodyingyong

Xinglong Dong

Yunhuai Zhang

Zhiming Wu

Hongfang Shen

Peng Xiao

Ki-Woong Chae