Sung, Yingxing (b. 1587) Tian gong kai wu. (Beijing: Zhonghua shuzhu, Xinhua shudian zongjing xiao, 1959), vol. 2, leaf 5.

Woodblock print showing how tiles are made.

 

Back