Gong Kai (1222-1304), Zhong Kui Traveling with his Sister, in Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, huihua pian 4: Liang Song huihua, xia (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), pl. 150, p. 203. Collection of the Freer Gallery of Art.

Handscroll, ink on paper.

 

Back