Chen Hongshou (1598-1652), Appreciating plums, in Yang Han, ed., Zhongguo meishu quanji, huihua bian 8: Mingdai huihua, xia (Shanghai: Renmin meishu chubanshe, 1988), pl. 163, p. 183. Collection of the Guangdong Provincial Museum.

Detail of hanging scroll, ink and colors on silk, 129.5 x 48 cm.

 

Back