Chapter 1

თავი 1

One Lesson

ერთი გაკვეთილი

Classroom # 42

საკლასო ოთახი #42

Miss Marina is trying in vain to calm down the children and is talking about physics. Nothing is working. Finally, she decides on something, but she has to give up on physics.

ქალბატონი მარინა ამაოდ ცდილობს ბავშვების დაწყნარებას და ფიზიკის შესახებ საუბარს. არაფერი გამოსდის. ბოლოს და ბოლოს, რაღაცას აღწევს, ოღონდ ფიზიკისთვის თავის დანებება უხდება.

She says to the children, go ahead and talk, but sit down, and be a little quiet/stay in your seats, and quite down a bit. And she herself sits by the table and starts playing a game on her cell phone.

ბავშვებს უთხრა, ილაპარაკეთ, ოღონდ დასხედით და ცოტა ჩუმადო. თვითონაც მაგიდასთან ჯდება და მობილურზე თამაშს იწყებს.

Classroom # 55

საკლასო ოთახი #55

The girls are very involved with their gossiping/ with passion. Lizuna is sitting alone by herself…she is thinking and thinking…she has a difficult question to decide…the boys have gone outside to play soccer, the stadium was empty.

გოგონები გამალებით ჭორაობენ. ერთი ლიზუნა ზის თავისთვის... ფიქრობს და ფიქრობს... რთული საკითხი აქვს გადასაწყვეტი... ბიჭები ფეხბურთის სათამაშოდ გავიდნენ გარეთ, სტადიონი ცარიელი იყო.

Restroom on the 3rd Floor

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

Beka and Kobaxidze did not go to the lesson. About physics. They are standing in the bathroom, and are smoking in the rather unpleasant odor. What else is there for them to do…and at the same time they are recounting interesting stories from life in their neighborhood.

ბექა და კობახიძე გაკვეთილზე არ შევიდნენ. ფიზიკაზე. დგანან ტუალეტში, არც ისე სასიამოვნო სუნში და ეწევიან. სხვა რა გზა აქვთ... თან საინტერესო ამბებს იხსენებენ უბნის ცხოვრებიდან..

Classroom # 37

საკლასო ოთახი # 37

It's empty.

ცარიელია.

Classroom # 49

საკლასო ოთახი # 49

Twenty five children are sitting in the class. It’s quiet and boring. Several of the guys are dozing with their heads on their desks. But what do you expect -- the teacher is giving a Georgian language lesson… from boredom, Gabela no longer knows what to do. He takes up a piece of paper and a pen. He thinks for a several seconds, and then begins to write:

ოცდახუთი ბავშვი ზის კლასში. სიჩუმეა და მოწყენილობა. რამდენიმე ყმაწვილს მერხზე სძინავს. აბა რა იქნება, ქართულის მასწავლებელი გაკვეთილს ხსნის... გაბელამ აღარ იცის, რა ქნას უსაქმურობისაგან. ფურცელს და კალამს იღებს. რამდენიმე წამს ფიქრობს, მერე კი წერას იწყებს:

"Twenty five children are sitting in class. It's quiet and boring. Several of the guys are dozing with their heads on their desks. But what do you expect..."

~ოცდახუთი ბავშვი ზის კლასში. სიჩუმეა და მოწყენილობა. რამდენიმე ყმაწვილს მერხზე სძინავს. აბა რა იქნება...~

Principal's Office

დირექტორის კაბინეტი

Some suspicious sounds are emerging. And the secretary is not sitting at her place…I think, it’s better to give up and leave them alone.

რაღაც საეჭვო ხმები გამოდის. არც მდივანი ზის თავის ადგილზე... მგონი, ჯობია, ამათ თავი დავანებოთ და მარტო დარტოვოთ.

Restroom on the 3rdFloor

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

"...Hey, dude, y’ know, what's he saying?"

...ხოდა ბიჭო, აზზე ხარ, რას ეუბნება?

"What's up?"

_ რაო?

"First of all, you need to go buy some Colgate Total 12, and brush your teeth."

შენ წადი რა, ჯერ ქოლგეით ტოტალ 12 იყიდე და კბილები გამოიხეხეო.

"Oh yeah, really? Hehehehe..."

– აუ ჩემი, მართლა? ჰეჰეჰეჰე...

"But, huh… and the girl got really pissed and he continues, do you want me to tell you what all you have eaten today? The entire menu is written on your teeth."

– აბაა, ტო... და მაგარი დაიგრუზა გოგო და ეს კიდე აგრძელებს, გინდა ეხლა ჩამოგითვალო დღეს რა გაქ ნაჭამიო, კბილებზე გაწერია მთელი მენიუო.

Oh yeah, really? Hehehehe..."

_ აუ ჩემი, მართლა? ჰეჰეჰეჰე...

"But, huh..."

_ აბაა, ტო...

Classroom # 42

საკლასო ოთახი # 42

Irakli has already won a third Snickers bar from Tviksa. Nikusha and Shelo are sitting near by and watching. Levani is not there…Beka and Kobakhidze did not go to the lesson. The girls are somewhat calm, some of them are reading something or another, and some are texting their boyfriends…the teacher looks dissatisfied…she has bought a new telephone

ირაკლი უკვე მესამე სნიკერსს უგებს ტვიქსას. ნიკუშა და შელო იქვე სხედან და უცქერენ. ლევანი არ არის... ბექა და კობახიძე არ შემოვიდნენ გაკვეთილზე. გოგონები რაღაც მიყუჩებულები არიან, ზოგი რაღაცას კითხულობს, ზოგი შეყვარებულს ემესიჯება... მასწავლებელს უკმაყოფილო სახე აქვს... ახალი ტელეფონი

and doesn't yet know how to work the games very well.

შეიძინა და თამაშები ჯერ არ დაუმუღამებია კარგად...

Classroom #49

საკლასო ოთახი #49

Gabela has finished writing everything, and is lost in thought. He loves Lizuna…without a doubt...As soon as he sees her, right away he’ll confess his love to her. I wonder what she'll say...will she accept me? What is this teacher talking about? Isn't she bored yet?

გაბელამ ჩანაწერი დაასრულა და ფიქრებს მიეცა. ლიზუნა უყვარს... უეჭველად... ნახავს თუ არა, მაშინვე აუხსნის სიყვარულს. ნეტა ის რას ეტყვის... დათანხმდება? ამ მასწავლებელს რაღა ალაპარაკებს? არ მეზრდება მაინც...

Classroom # 37

საკლასო ოთახი #37

It's still empty.

ისევ ცარიელია.

Classroom # 55

საკლასო ოთახი #55

"Tviksa or Gabela? Gabela or Tviksa? Gabela? No, no, Tviksa...Tviksa? No, no, Gabela..." Lizuna just can't make up her mind... She feels some affection for both of the boys, but she doesn’t know yet exactly... Maybe she'll accept the first one who confesses his love...

~ტვიქსა თუ გაბელა? გაბელა თუ ტვიქსა? გაბელა? არა, არა, ტვიქსა... ტვიქსა? არა, არა, გაბელა...~_ ლიზუნა ვერაფრით აკეთებს არჩევანს... ორივე ბიჭის მიმართ გააჩნია რაღაც სიმპათიები, მაგრამ ჯერ არაფერი იცის ზუსტად... ალბათ, რომელიც პირველი გამოუტყდება სიყვარულში, იმას დათანხმდება...

Restroom on the 3rd Floor

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

"...Hey, dude, come on, let me tell you something funny - do you know this joke?"

...აუ ბიჭო, მოდი გაკაიფო, ეს ანეკდოტი აზზე ხარ?

"Which one?"

_ რომელი?

"Come on, I'll tell you a new one, hehehehe..."

_ მოიცა გეტყვი ეხლა, ჰეჰეჰეჰე...

"Go on, tell me..."

_ მიდი, მიდი...

"And so, this guy goes into a store, y' know, and says to the director, I'm a really great salesman, y'know, and you should let me work for you, and he says to him, y'know, ok, start tomorrow."

_კაროჩე, ტიპი მიდის მარკეტში, რა, და დირექტორს ეუბნება, მაგარი გამყიდველი ვარო, რა, და უნდა მამუშავოთო თქვენთანო, არ ინანებთო, რა, და კაიო, ხვალიდან დაიწყებო.

"The next day the director comes into the store and sees that this guy has a client and is talking. And so, he’s says, this is the best fishing rod, you'll be able to catch everything, and he buys it. Then the guy says, don't you want worms and other things too, and he sold that, too, and then he says, you really don't want to go fishing for a single day -- you need to go for at least three days, and he said, you're right. So, here we have a fabulous sleeping bag. And he sold that. And then he says, if you are going for three days you’re going to need food, too, and he put cans of food and other things into a large packet. And the other guy bought everything."

მეორე დღეს მოდის ეს დირექტორი მარკეტში და ხედავს ამ ტიპს კლიენტი ყავს და ებაზრება. კაროჩე, ეგო, ყველაზე მაგარი ანკესიაო რა, ყველაფერს დაიჭერო და მიაყიდა. მერე ეხაო, ჭიები და რაღაცეები ხო გინდაო, და ეგენიც მიყიდა, მერე კიდე სათევზაოდ ერთი დღით ხო არ წახვალო რა, სამი დღე ხო მაინც უნდა დარჩეო და ამანაც მართალი ხარო. ჰოდა, აი საკაიფო სპალნი მეშოკები გვაქო, ესეც მიაყიდა, რა. და სამი დღით თუ მიდიხარ საჭმელიც ხო დაგჭირდებაო, რა, და ჩაულაგა ერთ დიდ პარკში კონსერვები და რაღაცეები. იმანაც აიღო ყველაფერი.

"And the first guy says, if you're going for three days, you won't go alone, huh, but you'll have a friend; yeah, you're right, I'll make you up another bundle, just like the first, and he did. Then the first one says, and so, you're not going to sleep on the ground there, huh, and here, we have the coolest tent, huh, and he bought that, too. So, the first one says, how are you going to take all of this – don’t you want a big car? And so, he sold a car, too, and let him go. The director is watching, with his jaws dropped, and says, good job, you are a really fabulous salesman, huh, and he asked him, what time did you come in? And the other one says, about then, when, you sold him the fishing rod. Hey, you were late, that guy didn’t come for a fishing rod, he needed some “Always Ultra Pads”, and I asked him why he wanted that, and he said that his wife was having her period, so, I said, if your wife is having her period, y'know what should you do, you should go fishing, I said...hehehehehe..."

ეხა ეუბნება, სამი დღით თუ მიდიხარო, მარტო ხო არ წახვალო, რა, მეგობარი წაიყვანეო, ვააა, მართალი ხარო, ხოდა ეხა ზუსტად კიდე ერთ ესეთ კომპლექტს გაგიკეთებო, რა, და გაუკეთა. მერე ეუბნება კაროჩე იქ მიწაზე ხო არ დაწვებითო, რა, და აგერო, უძლიერესი კარავი გვაქო, რა, და ესეც აიღეო. ამანაც აიღო. ჰოდა, ეხა ამ ყველაფერს როგორ წაიღებო, ერთი დიდი მანქანა არ გინდაო? და კაროჩე მანქანაც მიყიდა და გაუშვა. ეს დირექტორი დაშტერებული უყურებს და ეუბნება, რო საღოლო ძმაოო, მართლა მაგარი ვაჭარი ყოფილხარო, რა, და ეს ეკითხება, შენ რა დროს მოხვედიო? ამან უთხრა, აი, მაშინო რა, ანკესი რო მიყიდეო. ეე, გვიან მოსულხარო, ეგ ანკესზე კი არ იყო შემოსულიო, ოლვეის ულტრა უნდოდაო რა, და მე ვკითხე რად გინდა-თქო, და ცოლს თვიური აქო, რა, ხოდა მეთქი, თუ ცოლს თვიური აქ, რა უნდა აკეთო, წადი ითევზავე-თქო... ჰე-ჰე-ჰე-ჰე...

"Hehehehe..."

--ჰე-ჰე-ჰე-ჰე...

Classroom #42

საკლასო ოთახი #42

In the end, Tviksa lost eight Snickers Bars, and he got up. No, that day he really wasn’t able to think about cards… his thoughts flew more readily under Lizuna's dress...for a long time now, he'd had his eye fixed on that girl...At the same time, he had a suspicion...I think she likes me too...and so, I need to have a talk with her... well, he made up his mind.

საბოლოოდ ტვიქსამ რვა სნიკერსი წააგო და ადგა. არა, იმ დღეს კარტზე ნამდვილად ვერ ფიქრობდა... მისი ფიქრები უფრო ლიზუნას კაბის ქვეშ დაფრინავდნენ... რა ხანია, მაგ გოგოს დაადგათვალი...თანეჭვობდა, მგონი მაგასაც მოვწონვარო... კაროჩე, უნდა დავებაზრო, რა... მიიღო გადაწყვეტილება.

Hallway on the 4th Floor

დერეფანი მე-4 სართულზე

Lizuna is coming out of the classroom. Again, the names of those two boys are revolving in her mind...she's thinking of going downstairs for a drink of water...but before then, she needs to pass through the third floor, where...

ლიზუნა კლასიდან გამოდის. კვლავ იმ ორი ბიჭის სახელი უტრიალებს გონებაში... ქვემოთ აპირებს ჩასვლას წყლის დასალევად... იქამდე კი, მესამე სართული უნდა გაიაროს, სადაც...

Hallway on the 3rd Floor

დერეფანი მე-3 სართულზე

Gabela is heading towards the restroom, and Tviksa is going to buy Snickers Bars…exactly three seconds later, after Gabela goes into the restroom, Lizuna approaches the third floor hallway...she decides that before she gets a drink of water she’ll walk all around this corridor…after all, the two guys who've captured her heart have classes on this floor...

გაბელა საჭირო ოთახისაკენ მიემართება, ტვიქსა კი სნიკერსების საყიდლად... ზუსტად სამი წამის მერე, მას შემდეგ, რაც გაბელა საჭირო ოთახში შედის, ლიზუნა უახლოვდება მესამე სართულის დერეფანს... გადაწყვიტა, წყალზე ჩასვლამდე ამ დერეფანს დაარტყას ერთი წრე... მისი გულის ორივე მპყრობელის კლასები ხომ ამ სართულზეა...

Restroom on the 3rd Floor

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

"Hey dude, isn't that the guy who likes the girl that Tviksa has a crush on?"

_ ბიჭო, ამას ის გოგო არ უყვარს, ტვიქსას რო ევასება?

"Yeah, I think that’s him..."

_ ხო, მგონი ეგაა...

"Hey, look at that asshole."

_ ეე, შეხედე ამ ახვარს...

"Shall we beat him up?"

_ ვცემოთ?

"You bet."

_ ბაზარი არაა.

"Hey, dude, come here for a second, yeah, yeah, you..."

_ ე, ბიჭო, ერთი აქეთ მოიწიე რა... ჰო, ჰო, შენ...

Hallway on the 3rd Floor

დერეფანი მე-3 სართულზე

While Beka and Kobakhidze were dealing with Gabela, Lizuna met Tviksa...Tviksa is confessing his love and Lizuna, after a short hesitation says, I love you, too...

სანამ ბექა და კობახიძე გაბელას ურჩევენ საქმეს, ლიზუნა ტვიქსას შეხვდა... ტვიქსა სიყვარულს უხსნის და ლიზუნაც მცირე ყოყმანის შემდეგ მეც მიყვარხარო, ეუბნება...

"Can I give you a kiss?" asks Tviksa.

_ შეიძლება გაკოცო? _ ეკითხება ტვიქსა.

"Oh, here's not the right place...," Lizuna is being shy.

_ აუ, აქ ტეხავს რა... მორცხვობს ლიზუნა.

"Ok, let's go," Tviksa takes her into one of the classrooms...

_ კაი, წამო, _ ტვიქსას ერთ-ერთი საკლასო ოთახისკენ მიჰყავს...

Restroom on the 3rd Floor

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

"Who did you beat up, dude!"

_ ვის დაარტყი ბიჭო!

"Hey, who are you shouting at, mother..."

_ ეე, შენ ვის უყვირიხარ, ჩემი დედა...

"Come here, you asshole!"

_ მოდი აქ, შე ახვარო!

"I'll smash the bones in your face!"

_ სახის ძვლებს დაგილეწავ!

"Whose face, boy?!"

_ ვისა, ბიჭო?!

"Ouch,..you mother..."

_ ვახ, ჩემი...

"Beat him, the mother..."

_ ურტყი, ამის დედა...

Hallway on the 3rd Floor

დერეფანი მე-3 სართულზე

At the sound of fighting and swearing the principal heads towards the third floor. The buttons of his pants were still undone, and his shirt wasn't buttoned all the way to the bottom...you could see a trace of reddish lipstick on his cheeks... he was barely able to calm down boys who were fighting.

ჩხუბისა და გინების ხმაზე დირექტორი მიემართება მესამე სართულისაკენ. შარვლის ღილები შეხსნილი დარჩენია და არც საროჩკა აქვს შეკრული ბოლომდე... ლოყებზე პომადის ნაკვალევი ემჩნევა წითლად... ძლივძლივობით ახერხებს მოჩხუბრების დაშოშმინებას...

Classroom # 37

საკლასო ოთახი #37

Tviksa is kissing Lizuna...I think it's a bit embarassing to watch them now...let's go, let's get out of here...

ტვიქსა ლიზუნას კოცნის... მგონი, ცოტა უხერხულია ეხლა ამათი ყურება... გავედით, გავედით...

The First Floor

პირველი სართული

They are taking Gabela, covered in blood, to the doctor's... his eyebrow is gashed open...

გასისხლიანებული გაბელა ექიმთან შეყავთ... წარბი აქვს გახეთქილი...

At the same time, the bell is ringing...

ამ დროს ზარიც ირეკება...

Chapter II

თავი II

A Missed Lesson

ერთი გაცდენილი

Principal's Office

გაკვეთილი

Levana, Beka, Kobakhidze, Shelo and Tviksa can barely keep from laughing. The enraged principal is shouting various things, and he thinks he's pointing out to the kids how they can mend their ways. They are standing with their heads bowed, but with smiles still on their faces.

დირექყორის კაბინეტი

Hallway on the 2nd Floor

ლევანა, ბექა, კობახიძე, შელი და ტვიქსა სიცილს ძლივს იკავებენ. გაალმასებული დირექტორი რაღაცეებს ყვირის, თავის ჭკუით, ყმაწვილებს გამოსწორებისაკენ მიუთითებს. ისინი კი ჯერჯერობით გაღიმებული სახეებით, თავჩაღუნულები დგანან...

Beka was seated comfortably on a wide window sill, right in front of the teachers' lounge. He was holding the latest issue of "Playboy" in his hands, and was leafing through it. Kobakhidze came up to him. He offered him a cigarette, lit it, and then sat down beside him, and together they continued to look through the magazine...

დერეფანი მე-2 სართულზე

Classroom # 55

ბექა ფანჯრის რაფაზე მოკალათებულა, ზუსტად სამასწავლებლოს წინ. ხელში ~ფლეიბოის~ ბოლო ნომერი ეჭირა და აქეთ-იქეთ ფურცლავდა. კობახიძე მიუახლოვდა. სიგარეტი გაუწოდა, მოუკიდა, მერე კი მის გვერდით ჩამოჯდა და ერთად განაგრძეს ჟურნალის თვალიერება...

A young person cracked open the door.

საკლასო ოთახი #55

"Excuse me, may I see Lizuna for a minute?"

ყმაწვილმა კარები შეაღო.

Displeased, the teacher looked at the guest, and hesitated, as if she actually cared whether or not Lizuna was at her lesson. "Come back soon," she shouted to her, and let her go.

_ უკაცრავად, ლიზუნა შეიძლება ერთი წუთით?

Classroom # 49

მასწავლებელმა უკმაყოფილო სახით გახედა სტუმარს და შეყოყმანდა, თითქოს სულ ფეხებზე არ ეკიდა, იჯდებოდა თუ არა მის გაკვეთილზე ლიზუნა. მალე შემოდიო, მიაძახა და გაუშვა.

They are taking a test. In math. I think that every one is cheating...except Gabela. The teacher has already confiscated two cheat-sheets, and has threatened that if she sees them cheating one more time, she will kick them out of the lesson.

საკლასო ოთახი #49

Hallway on the 3rd Floor

საკონტროლოს წერენ. მათემატიკაში. მგონი, ყველა იწერს... გაბელას გარდა. მასწავლებელმა უკვე ორი შპარგალკა ჩამოართვა და დაპირდა, ერთხელაც დაგინახავ, რო იწერ და გაკვეთილიდან გაგაგდებო.

Everyone has gathered together: Tviksa, his four best friends, and Lizuna.

დერეფანი მე-3 სართულზე

"Irakle has the measles," noted Shelo.

ყველანი ერთად შეიკრიბნენ: ტვიქსა, მისი ოთხი ძმაკაცი და ლიზუნა.

"Oh, the poor guy," Kobakhidze waved him away with his hand.

_ ირაკლის წითელა აქვს, _ აღნიშნა შელომ.

"Hey, are we going to sit here and waste our time? We should have gone home, like Nikusha! Let’s do something," announced Levana.

_ აბა, ტო, საწყალი, _ ხელი ჩაიქნია კობახიძემ.

"Let’s," agreed the others, and they fell into thought.

_ ე, ესე ტყუილა ხო არ ვიქნებით. ამას ჯობდა ნიკუშასნაირად ჩვენც სახლებში წავსულიყავით! რამე ვქნათ რა, _ განაცხადა ლევანამ.

Classroom # 42

_ ვქნათ, _ დათანხმდნენ სხვებიც და ჩაფიქრდნენ.

"Chigogidze!"

საკლასო ოთახი #42

"Present, teacher!"

_ ჩიგოგიძე!

"Kalandadze!"

_ ვარ მასწავლებელო!

"Present, teacher!"

_ კალანდაძე!

"Sikharulidze!"

_ ვარ მასწავლებელო!

"He got sick, teacher, and Chkhonia, Tsenteradze, Burchuladze, Koridze, Ninidze and Ghlonti went home with him."

_ სიხარულიძე!

"And why couldn't the whole class go with him?" asked the poor teacher.

_ავად გახდა სამწავლებელო და ჭყონიამ, ცენტერაძემ, ბურჭულაზემ, ქორიძემ, ნინიძემ და ღლობტმა გააცილეს სახლში.

"There was no space to hold on to his hand, or we would have followed him..."

მთელი კლასი ვერ გაყევით? _ იკითხა გულჩვილმა მასწავლებელმა.

"Seriously, where are the boys today?" Ms. Liana interrupted Khatuna’s discussion of Me, Granny, Iliko, and Ilarion. "In the morning, I thought I caught a glimpse of Levana and Kobakhidze out of the corner of my eye..."

ხელის მოსაკიდებელი ადგილი აღარ დარჩა, თორემ გავყვებოდით...~

Classroom #55

_ ისე მართლა სად არიან დღეს ბიჭები? _ გააწყვეტინა ქალბატონმა ლიანამ გაკვეთილის, ~მე, ბებია, ილიკო და ილარიონის~ მოყოლა ხათუნას, _ დილით, მგონი, ლევანს და კობახიძეს მოვკარი თვალი...

"Teacher Eteri is asking if she could borrow your attendance notebook for a bit," asked Lizuna as soon as she opened the door of the Chemistry office.

საკლასო ოთახი #55

"Here you go, dear, but get it back to me soon," the teacher smiled at her, and at the same time felt happy, because without the attendance notebook, she doesn't have to call the children up to the board...

ეთერი მასწავლებელმა გთხოვათ, თუ შეუძლია ჟურნალი მათხოვოს წოტა ხნითო, _ დაიწყო ლიზუნამ, ქიმიის კაბინეტის კარის შეღებისთანავე.

The School Yard

წაიღე გენაცვალე, ოღონდ მალე დამიბრუნე, _ გაუღიმა მასწავლებელმა და თან გულში გაუხარდა, რომ ჟურნალის უქონლობის გამო, ბავშვების გამოძახებას აარიდებდა თავს...

The third lesson hadn’t ended yet, and Nikusha was already skipping class and heading towards home. His fellow students weren't going to class either, although they were staying at school to roam around the hallways.

სკოლის ეზო

Hallway on the 4th Floor

ჯერ მესამე გაკვეთილიც არ იყო დამთავრებული, ნიკუშა კი უკვე შატალოზე გახლდათ და სახლისაკენ მიემართებოდა. არც მისი კლასელები შევიდნენ გაკვეთილზე, თუმცა ისინი სკოლაში დარჩნენ დერეფნებში სახეტიალოდ.

"It's bad enough that the chemistry teacher's an Armenian -- here, let's put in a picture of Naomi Campbell," Shelo suggested. The word and the deed were one. The page of chemistry grades was replaced by the naked body of Naomi Campbell, ripped from the "Playboy."

დერეფანი მე-4 სართულზე

Principal's Office

_ეგ ქიმიკოსი ნანულა მაინც სომეხია და მოდი, ნაომი კემბელის სურათი ჩავუკრათ, _ შემოიტანა წინადადება შელომ.

"How can you dare to do such things? You don't go to your lessons, you smoke in the school building, you fight!...Answer me, what do you call your behavior?! Where do you think you are? Answer me!"

თქმა და ასრულება ერთი იყო. ქიმიის ნიშნების ფურცელი, ნაომი კემბელის შიშველმა სხეულმა დაიკავა. ~ფლეიბოიდან~ ამოხიეს.

Classroom #51

დირექტორის კაბინეტი

Lizuna returned the attendance notebook.

_ესეთი რაღაცების გაკეთებას როგორ ბედავთ! გაკვეთილზე არ შედიხართ, სკოლის შენობაში ეწევით, ჩხუბობთ!.. მიპასუხეთ, რა ქვია თქვენ საქციელს?! სად გგონიათ თქვენ თავი?! მიპასუხეთ!..

Stairs from the 3rd to the 2nd Floor

საკლასო ოთახი #51

"I didn't eat breakfast this morning, let's go to the lunchroom," Tviksa put his arm around Lizuna's shoulder.

ლიზუნამ ჟურნალი დააბრუნა.

"Let's go," agreed Lizuna, and she looked in his eyes and kissed him.

კიბეები მე-3-დან მე-2-ზე

Hallway on the 3rd Floor

_ დილით არ მისაუზმია, წამო ბუფეტში, _ ტვიქსამ ლიზუნას ხელი გადახვია.

Gabela came out of his classroom. More precisely, it's not that he came out, but he'd been kicked out. His eyebrow still hadn't healed...he wasn't able to completely forget that girl for whose sake his eyebrow was gashed...exactly at that moment he noticed Lizuna and Tviksa were walking together, with their arms around each other...in envy, he followed them with his eyes, and lowered his head.

_ წამო, _ დათანხმდა ლიზუნა, თვალებში ჩახედა და აკოცა.

A Random Store

დერეფანი მე-3 სართულზე

While he was buying chewing gum, Nikusha accidentally discovered that his tee-shirt was inside out. I wonder what that could mean, he started to think...

გაბელა გამოვიდა თავისი საკლასო ოთახიდან. უფრო სწორად, კი არ გამოვიდა, გამოაგდეს. წარბი ჯერ კიდევ არ ჰქონდა მორჩენილი... ვერც ის გოგო დაევიწყებინა ბოლომდე, ვის გამოც წარბი გაუსკდა... სწორედ ამ დროს შენიშნა, ლიზუნა ტვიქსასთან ერთად მოდიოდა ხელგადახვეული... შურით გააყოლა თვალი და თავი ჩაღუნა...

Hallway on the 3rd Floor

რომელიღაც მაღაზია

Unfortunately for Gabela, his jealous glance did not go unnoticed by Beka and Kobakhidze, who were standing nearby.

საღეჭი რეზინის ყიდვისას ნიკუშამ უეცრად აღმოაჩინა, რომ მაისური უკუღმა ჩაეცვა. ნეტავ რას უნდა ნიშნავდესო, გაიფიქრა...

"Hey, do you see that asshole, d'ya think he misses being beaten up?"

დერეფანი მე-3 სართულზე

"Come here, we're asking you a question."

გაბელასთვის საბედისწეროდ, მისი შურიანი მზერა არ გამოჰპარვიათ ბექას და კობახიძეს, რომლებიც იქვე იდგნენ შორიახლოს.

"Hey...yeah, yeah, you...what are you looking at Tviksa like that for?!" they attacked him together.

_ ე, ამ ახვარს შეხედე, რა, ცემა მოენატრა?

"What Tviksa?" asked Gebela in a daze.

-- მოდი, აბა, ვკითხოთ.

"Not what Tviksa, but who Tviksa, boy!"

-- ე, ბიჭო.. ჰო, ჰო, შენ... რა სახით უყურებ ტვიქსას?! შეუტიეს ერთად.

"What, is that you?"

_ რა ტვიქსას? _ დაიბნა გაბელა.

"Just come a bit closer..."

_ რა ტვიქსა კი არა, ვინ ტვიქსა, ბიჭო!

They dragged him along the whole length of the hallway...finally, they dumped him in one of the corners like an old dust rag.

- რა, შენა ხარ?

The Lunchroom

_ მოიწიე აბა ერთი აქეთ...

Shelo and Levana were there to meet Tviksa and Lizuna in the lunchroom. In a few minutes Beka and Kobakhidze joined this wonderful group. Everyone had what they wanted. Tviksa and Lizuna were drinking from a single bottle of Coca-Cola, (as if they didn't have money for two.) There was a bit of time before the bell rang. Suddenly, they heard the sound of energetic footsteps. They could almost guess who it had to be, and they took off at breakneck speed.

მთელი დერეფანი ხოხიალ-ხოხიალით მოაწმენდინეს საცოდავს... ბოლოს ერთ-ერთ კუთხეში მიაგდეს მტვრის ნახმარი ჩვარივით...

A Random Street

ბუფეტი

Nikusha's girlfriend had called him on the cell phone. Let's meet. So of course, he agreed, and instead of going home he set off for the date. He was supposed to meet his girlfriend somewhere nearby – across the street, and then a little bit to the left.

ტვიქსას და ლიზუნას ბუფეტში შელო და ლევანა დახვდნენ. რამდენიმე წუთში ამ მშვენიერ სასტავს ბექა და კობახიძეც შეუერთდნენ. ყველამ მიირთვა, რაც სურდა. ტვიქსამ და ლიზუნამ ერთი ბოთლიდან დალიეს ~კოკა-კოლა~ (თითქოს ორის ფული არ ჰქონდათ). ზარის დარეკვამდე ცოტაღა რჩებოდა. უეცრად ენერგიული ნაბიჯების ხმა შემოესმათ. დაახლოებით მიხვდნენ, ვინც უნდა ყოფილიყო და თავქუდმოგლეჯილებმა მოკურცხლეს...

He couldn't see an underground crossing anywhere near by, but he was in a hurry...

რომელიღაც ქუჩა

Restroom on the 3rd Floor

ნიკუშას შეყვარებულმა დაურეკა მობილურზე. შევხვდეთო. რა თქმა უნდა, დათანხმდა და სახლში წასვლის ნაცვლად პაემანზე წავიდა. იქვე ახლოს უნდა შეხვედროდა შეყვარებულს _ ქუჩის გადაღმა და მერე ცოტა მარცხნივ. ახლო-მახ-

"Phew, what a disgusting smell," a look of nausea appeared on Lizuna's face.

ლო მიწისქვეშა გადასასვლელს ვერსად მოჰკრა თვალი, არადა ეჩქარებოდა...

"This jerk will pass by, and then we'll go," Tviksa calmed her down, and covered her nose with his hand.

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

"Hey, what a great time we've had here," mumbled Beka.

_ ფუ, რა საზიზღარი სუნია, - ლიზუნას სახეზე გულისრევის შეგრძნება გამოეხატა.

"Yeah, we're already used to this smell," added Kobakhidze.

_ გაივლის ის კვერცხი კაცი და გავალთ, _ დაამშვიდა ტვიქსამ და ცხვირზე ხელი ააფარა.

Shelo and Levana peed.

_ ეჰ, რაც ჩვენ აქ დრო გვიტარებია, _ ჩაილაპარაკა ბექამ.

***

_ აბაა ტო, უკვე შევეჩვიეთ ამ სუნს, _ დაუმატა კობახიძემ.

They were precisely the ones this "jerk", the principal, was looking for.

შელომ და ლევანამ მოფსეს.

He already knows they've missed their lesson, and about their other heroic deeds...he seemed very angry, and he warned the vice principal and all of the teachers that the five boys should be in his office, as soon as the bell rang, immediately.

სწორედ მათ დაეძებდა ის ..კვერცხი კაცი~, ანუ დირექტორი.

Classroom # 42

უკვე შეეტყო, გაკვეთილზე რომ არ შესულიყვნენ და სხვა საგმირო საქმეების შესახებაც... ძალიან გაბრაზებული ჩანდა, სასწავლო ნაწილი და ყველა მასწავლებელი გააფრთხილა, ხუთივე ბიჭი ჩემს კაბინეტში იყოს, ზარი დაირეკება თუ არა, მაშინვეო.

As soon as the Georgian language teacher came out of the classroom, the boys went in. Their classmates and the head teacher told them the terrible news, namely, that the principal wanted to see them right away. What else could they do, but bravely go to his office. But there, as you already know, the principal started to roar, and to lecture them.

საკლასო ოთახი #42

One of the City Hospitals

გამოვიდა თუ არა საკლასო ოთახიდან ქართულის მასწავლებელი, ბიჭები შევიდნენ. თანაკლასელებმა და დამრიგებელმა დაახვედრეს საშინელი ამბავი იმის შესახებ, რომ დირექტორს სასწრაფოდ სურდა მათი ნახვა. სხვა რა გზა ჰქონდათ, ვაჟკაცურად გასწიეს მისი კაბინეტისაკენ. იქ კი, როგორც მოგეხსენებათ, დირექტორმა ღრიალსა და მათთვის რჩევადარიგებების მიცემას მიჰყო ხელი...

They brought Nikusha to the hospital in critical condition.

ქალაქის ერთ–ერთი საავადმყოფო

The # 17 minibus had run into him.

ნიკუშა უმძიმეს მდგომარეობაში მიიყვანეს საავადმყოფოში.

Classroom # 55

17 ნომერი მარშუტკა დაეჯახა...

The head teacher has also scolded Lizuna a bit, but that's nothing... they scold everyone...It was really worth it, she'd had such a great time together with Tviksa and his buddies...

საკლასო ოთახი #55

Principal's Office

ლიზუნასაც მოხვდა ცოტა დამრიგებლისაგან, მაგრამ ეგ არაფერი... ვის არ გაჯავრებიან... ნამდვილად ღირდა, მაგარი დრო გაატარა ტვიქსასთან და მის ძმაკაცებთან ერთად...

When the boys got sick and tired of the principal’s yelling, they rushed him. Shelo put something over his face, Levana and Beka grabbed his hands, Kobakhidze and Tviksa pulled down his pants, put them on his head, and they took off post-haste…

დირეკტორის კაბინეტი

Chapter III

უკვე ძალიან რომ მობეზრდათ ბიჭებს დირექტორის ყვირილი, მისცვივდნენ. შელომ პირზე ააფარა რაღაც, ლევანამ და ბექამ ხელები დაუჭირეს, კობახიძემ და ტვიქსამ კი შარვალი გახადეს, თავზე ჩამოაცვეს და სასწრაფოდ გაეცალნენ იქაურობას...

A Lesson in the New School

თავი III

A fair amount of time passed after the principal was found in his own office, with his own pants on his head. Tviksa, Shelo, Levana, Beka, and Kobakhidze, of course, were expelled. Irakli, Nikusha, and Lizuna voluntarily moved to the new school with them.

ერთი გაკვეთილი ახალ სკოლაში

The New School

კარგა ხანმა განვლო მას შემდეგ, რაც დირექტორი საკუთარ კაბინეტში იპოვეს, საკუთარი შარვლით თავზე. ტვიქსა, შელო, ლევანა, ბექა და კობახიძე, რა თქმა უნდა, გარიცხეს. ირაკლი, ნიკუშა და ლიზუნა კი საკუთარი სურვილით გადავიდნენ მათთან ერთად ახალ სკოლაში.

The new school was not much different from the old one. Here, too, were the same "very good" teachers, the kids who "cracked their heads over studying," and the principal was almost the very same jerk (also a male). The latter, by the way, had a great respect for the newly transferred youth. As is seems, he'd heard about the incident that had happened with the principal at the previous school. The boys turned out to be in one class, but Lizuna, in another. As we know, she was a year younger.

ახალი სკოლა

Classroom # 41

ახალი სკოლა ძველისაგან ბევრით არაფრით განსხვავდებოდა. აქაც ისეთივე ~ძალიან კარგი~ მასწავლებელები, ~სწავლაზე თავგადაკლული~ ბავშვები და თითქმის ისეთივე კვერცხი დირექტორი იყო (ისევ კაცი). ამ უკანასკნელს, სხვათა შორის, დიდი რიდი ჰქონდა ახლადგადმოსული ყმაწვილებისა. როგორც ჩანს, გაეგონა იმ ინციდენტის შესახებ, რაც წინა სკოლაში მოხდა დირექტორთან დაკავშირებით. ბიჭები ერთ კლასში მოხვდნენ, ლიზუნა კი _ სხვაში. ის ხომ ერთი წლით პატარა იყო.

"Gdebuadze has delivered...very good. Sakhvadze, how about you?"

საკლასო ოთახი #41

"I've got it with me, too."

_დგებუაძეს მოტანილი აქ... ძალიან კარგი. სახვაძე, შენ?

"You're a good boy. It turns out, only Chedia and Nikuradze are left to deliver, and if they don't do so within the next half an hour, I'll bash their stupid heads," Zumbika is looking around with an angry face. Then he puts the newly gathered money in his pockets, and winks at Lomis.

_ მეც მოტანილი მაქ.

"If we didn't have this class, what would happen to this neighborhood, how would we gather so much money..." Lomis says to himself.

_ კარგი ბიჭი ხარ. გამოდის, მარტო ჭედიას და ნიკურაძეს დარჩათ მოსატანი და თუ უახლოეს ნახევარ საათში არ მოიტანენ, მაგათ გავუხევ დებილ თავებს, _ ზუმბიკა გაბრაზებული სახით იყურება აქეთ-იქეთ. მერე ახლადაგროვებულ ფულს ჯიბეში იდებს და ლომისას თვალს უკრავს.

Classroom # 30

_ ეს კლასი რომ არ გვყავდეს, რა ეშველებოდა უბანს, სად ავაგდებდით ამდენ ფულს... _ ამბობს ლომისა თავისთვის.

Tviksa, Beka, Kobakhidze, Shelo, Irakli and Levana are sitting in one row. Nikusha has already almost completely recovered after his accident. He’s even going to school from time to time.

საკლასო ოთახი #30

Now he's gone to get a new cast put on his leg. Girls make up the majority of the class. Most of the boys are girls, too. In any event, that's the first impression they made on our boys, and that's why they haven't made friends with any of them.

ტვიქსა, ბექა, კობახიძე, შელო, ირაკლი და ლევანა ერთ რიგში სხედან. ნიკუშა უკვე თითქმის სრულიად გამოკეთდა ავარიის შემდეგ. სკოლაშიც დადის ხოლმე ხანდახან.

Classroom # 36

ახლა ფეხზე თაბაშირის გამოსაცვლელადაა წასული. კლასში უმრავლესობა გოგონები არიან. ბიჭების უმრავლესობაც გოგონები არიან. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენს ბიჭებს თავიდანვე ასეთი შეხედულება შეექმნათ მათზე და მაინცდამაინც არც ერთს არ ემეგობრებიან.

Lizuna has been well received in the new class. She's already made several girl friends. And there's also no lack of suitors.

საკლასო ოთახი #36

Classroom # 30

ლიზუნა კარგად მიიღეს ახალ კლასში. უკვე რამდენიმე დაქალიც კი გაიჩინა. არც თაყვანისმცემლები აკლია...

"Irakli, do you know the lesson?" the biology teacher asked him sternly.

საკლასო ოთახი #30

Irakli stood up, hung his head, and didn't utter a sound.

_ ირაკლი, იცი გაკვეთილი? _ მკაცრი ტონით ეკითხება ბიოლოგიის მასწავლებელი.

"Do you know how many times this has happened, that you have come to school unprepared?" continued Miss Ketino.

ირაკლი ფეხზე დგება, თავს დაბლა ხრის და ხმას არ იღებს.

Irakli remained silent.

_ უკვე იცი მერამდენე შემთხვევაა, რომ მოუმზადებელი მობრძანდები სკოლაში? განაგრძობს ქალბატონი ქეთინო.

"Sit down. A 'D'." The teacher picks up her pen and is about to write down the grade. It's still as a graveyard in the classroom.

ირაკლი კვლავ დუმს.

"May I ask you something?" Irakli interrupts the silence, and after the teacher nods in agreement,

_დაჯექი, ორიანი, _ მასწავლებელი კალამს იღებს და ნიშნის ჩაწერას აპირებს. კლასში სამარისებული სიჩუმეა.

he continues, "Do you know what you are doing to my brain?"

შეიძლება, რაღაც გკითხოთ? _ არღვევს სიჩუმეს ირაკლი და მას შემდეგ, რაც მასწავლებლის თავის მოძრაობით თან–

"No," answers Miss Ketino with unexpected innocence.

ხმობას იღებს, განაგრძობს, თქვენ იცით, რას უშვრებით ჩემს ტვინს?

"And do you know, how many times it has already happened, that you have done this to my poor brain?" Irakli does not stop.

_არა, _ მოულოდნელი გულუბრყვილობით პასუხობს ქალბატონი ქეთინო.

But now the teacher's realized what's going on, and yells at the top of her voice.

_და იცით, უკვე მერამდენე შემთხვევაა, რომ თქვენ ამას უმვრებით ჩემ საცოდავ ტვინს? _ არ ჩერდება ირაკლი.

"Get the hell out of the classroom!"

ახლა კი ხვდება მასწავლებელი, რაშიცაა საქმე და მთელი ხმით ყვირის.

"Yes!" Irakli is happy. He had been waiting for these words for a long time. He heads quickly for the hallway, with a smile, and before leaving he shows the teacher his middle finger, as a gesture of farewell.

_გაეთრიე კლასიდან!

Classroom #41

_ იეს! - უხარია ირაკლის. კარგა ხანია ამ სიტყვებს ელოდა. დერეფნისკენ მიეშურება ღიმილით და გასვლის წინ შუა თითს აჩვენებს მასწავლებელს, დამშვიდობების ნიშნად.

"Dude, Lomis, do you know who I have a crush on?" Zumbika is opening a knife, "that new girl who's just transferred in."

საკლასო ოთახი #41

"Liziko or something like that? A 9th grader?"

_ ბიჭო, ლომის, იცი, ვინ მევასებაა? _ დანას ხსნის ზუმბიკა, _ ახალი გადმოსული გოგო როა.

"Yeah, Lizuna. A hot chick, huh?"

_ ლიზიკო თუ რაღაცა? მეცხრე კლასელი?

"Yeah, I noticed her too."

_ ჰო, ლიზუნა. მაგარი ნაშაა არა?

"I should get her."

_ კი, ტო, მეც შევნიშნე.

"Go, go for it...but she has a boyfriend, ya' know?"

_ უნდა დავითრიო.

"Screw her boyfriend..."

_ მიდი, მიაწექი... ოღონდ შეყვარებული ყავს, ხო იცი?

Entrance of the New School

_ გავკარი მაგის შეყვარებულს...

A young man is approaching the door of the school. He's about to knock. He has a big scar on his eyebrow. He puts a Viktorinox in one of his pants' pockets, in the other, an Opineli. He's looking around, eyeing the building. Finally, he knocks.

ახალი სკოლის შესასვლელი

Hallway of the 3rd Floor

სკოლის კარს ყმაწვილი უახლოვდება. დაკაკუნებას აპირებს. წარბზე დიდი შრამი აქვს. შარვლის ერთ ჯიბეში ვიქტორინოქსი უდევს, მეორეში _ ოპინელი. ირგვლივ იყურება, შენობას ათვალიერებს. ბოლოს აკაკუნებს.

After a boring tour of the halls, Irakli meets up with Tviksa and Levana.

დერეფანი მე-3 სართულზე

"Hey, you've also come out?"

დერეფნებში მოსაწყენი ხეტიალის შემდეგ ირაკლი ტვიქსას და ლევანას ხვდება.

"Sure, why not," Tviksa answers, and he's twirling some kind of strange tool in his hand.

_ ვაა, თქვენც გამოხვედით?

"What's that?" Irakli takes an interest.

_ აბა რა, _ პასუხობს ტვიქსა და თან ხელში რაღაც უცნაურ მოწყობილობას ატრიალებს.

"Ohh, this is something very cool, I took it from the guard's office."

_ ეგ რა არი? _ ინტერესდება ირაკლი.

"I think they used to ring the bell with it...;" Levana explains.

_ ოო, ეს მაგარი რაღაცაა, დარაჯის კაბინეტში ჩამოვხსენით.

Classroom #30

_ მგონი, ამით ზარს რეკავდნენ ხოლმე... უხსნის ლევანა.

"Teach, who's that guy who came to see you in the Jeep?" one of the girls asked the biology teacher, "You were spotted with him at a club last night."

საკლასო ოთახი #30

"Oh gosh, who's this talking," laughs Beka, "Were you drinking Sprite there?"

_ მასწ, ვინ იყო ის ბიჭი, ჯიპით რო მოგაკითხათ? მიმართავს ბიოლოგიის მასწავლებელს ერთ-ერთი გოგონა, _ მასთან ერთად დაგინახეს გუშინ ღამის კლუბში?

"Hehehehe..." Kobakhidze also laughs.

_ აუ, ჩემი, ეს ვინაა, _ იცინის ბექა, სპრაიტი ხო არა აქ დალეული?

Hallway on the 4th Floor

_ ჰეჰეჰეჰე... _ იცინის კობახიძეც.

Zumbika stops Lizuna, who has stepped out into the hallway to talk on her cell phone.

დერეფანი მე-4 სართულზე

"Oh, I have a big crush on you, and I want you to be my girlfriend," he says openly.

მობილურზე სალაპარაკოდ გამოსულ ლიზუნას ზუმბიკა აჩერებს.

"I already have a boyfriend and..." Lizuna is at a loss for words.

_ აუ, მაგრა მევასები რა და მინდა, რომ ჩემი შეყვარებული გახდე, _ ეუბნება პირდაპირ.

"I don't give a damn about your boyfriend," Zumbika pins the girl to the wall and is about to kiss her...

მე შეყვარებული მყავს და... _ იბნევა ლიზუნა.

The Stairs from the 2nd to the 3rd Floor

_ მკიდია შენი შეყვარებული, _ ზუმბიკა გოგონას კედელთან იმწყვდევს და კოცნას უპირებს...

The young man with the scar is coming up.

კიბეები მე-2-დან მე-3-ზე

Hallway on the 4th Floor

შრამიანი ყმაწვილი ამოდის.

"And I don"t give a damn about your mother," Tviksa comes up to Zumbika and Lizuna, together with Irakli and Levana, "D'ya get it, dude?!"

დერეფანი მე-4 სართულზე

Blood is gushing from Zumbika's nose after Tvikhsa's strong blow. Lizuna's white tee-shirt is dyed red.

_ მე კიდე დედაშენი მკიდია, _ ზუმბიკას და ლიზუნას ტვიქსა წამოადგა თავს, ირაკლისთან და ლევანასთან ერთად, _ გამიგე ბიჭო?!

"Where are you, bro's?!" howls Zumbika, "The newly arrived jerks are taking over!"

ზუმბიკას ცხვირიდან სისხლი ასხამს ტვიქსას ძლიერი დარტყმის შედეგად. ლიზუნას თეთრი მაისური წითლად იღებება.

Now blood is also flowing from his lip. Levana hit him too.

_ სად ხართ, ძმებო?! _ ღრიალებს ზუმბიკა, _ ახალგადმოსული კვერცხები ბლატაობენ.

Lomis is the first to run up to help, and then - Zumbika's other buddies.

ახლა უკვე ტუჩიდანაც მოსდის სისხლი. ლევანამაც ხია.

The Stairs from the 3rd to the 4th Floor

პირველი ლომისა მორბის საშველად, მერე კი _ ზუმბიკას სხვა ძმაკაცებიც.3

The same young man is coming up.

კიბეები მე-3-დან მე-4-ზე

Hallway on the 4th Floor

ისევ ამოდის.

Our boys are heavily hit. The situation is already out of control.

დერეფანი მე-4 სართულზე

Even Beka, Kobakhidze and Shelo, coming out of the classroom at the racket, are not able to help them. Although they strike their opponents with force, they are hit back even harder. They even cut Beka. On his leg. Lomisa and Zumbika, wiping their bloody faces from time to time with a handkerchief, are dragging Lizuna towards the stairs.

ჩვენ ბიჭებს მაგრა ხვდებათ. სიტუაცია უკვე უკონტროლოა.

Principal's Office

ამათ შველას ვერც ხმაურზე კლასიდან გამოცვენილი ბექა, კობახიძე და შელო ახერხებენ. მაგრად კი ურტყამენ მოწინააღმდეგეს, მაგრამ მათგან უფრო მაგრად ხვდებათ. ბექას ჭრიან კიდევაც. ფეხში. ლომისა და ზუმბიკა, რომელიც გასისხლიანებულ სახეს შიგადაშიგ ცხვირსახოცით იწმენდს, ლიზუნას კიბეებისაკენ მიათრევენ.

"Sir, there's a horrible fight on the 4th floor," the secretary informs him.

დირექტორის კაბინეტი

"I'm coming, right away," the principal stands up, "Who's fighting, do you know?"

_ ბატონო დირექტორო, საშინელი ჩხუბია მეოთხეზე, _ატყობინებს მდივანი

"Our 10th graders are attacking the new boys."

_ მოვდივარ ეხლავე, _ ფეხზე დგება დირექტორი, _ ვინ ჩხუბობს, თუ იცი?

"The new boys?"

_ ახალ ბიჭებს დაერიენ ჩვენი მეათეკლასელები.

"Yes."

_ ახალ ბიჭეებს?

"You know what, I just remembered, I have to make a phone call right now. Urgent business. Maybe the situation can be regulated without me..."

_ დიახ.

Landing of the Stairs and the 4th Floor

_ იცი რაა, ეხლა გამახსენდა, რომ სასწრაფოდ უნდა დავრეკო. გადაუდებელი საქმეა. იქნებ უჩემოდ დაარეგულიროთ რა, სიტუაცია...

He came up. He immediately got a sense of what's happening, and right away slides his hand into his pocket....

კიბეებისა და მე-4 სართულის გასაყარი

Hallway on the 4th Floor

ამოვიდა. უცბად ერკვევა შექმნილ სიტუაციაში და სასწრაფოდ ჯიბეში იყოფს ხელს...

Lomisa, unexpectedly, is struck with a knife in the back. He hits the ground. Zumbika, dumbfounded, understands nothing, and at that moment a fist hits him in the face. This time, from the young man with the scarred face.

დერეფანი მე-4 სართულზე

***

ლომისას მოულოდნელად დანა ხვდება ზურგში. ეცემა. გაოგნებულ ზუმბიკას ვერაფერი გაუგია და ამ დროს კიდევ ერთი მუშტი ხვდება სახეში. ამჯერად უკვე შრამიანი ყმაწვილისაგან.

"Gabela?!" cries Lizuna, "You've saved me!" She hugs him and kisses him. Right on the lips. Then without looking back they run down the stairs, open the doors, go outside and there, once again embrace each other.

***

By the rules, the bell should have rung right then...

_ გაბელა?! კივის ლიზუნა, _ შენ მე გადამარჩინე! -- ეხუტება და კოცნის. თანაც ტუჩებში. მერე უკანმოუხედავად ჩარბიან კიბეებზე, კარს აღებენ, გარეთ გადიან და იქ კიდევ ერთხელ ეხუტებიან ერთმანეთს...

Chapter IV

წესით, ამ დროს ზარი უნდა დარეკილიყო...

A Lesson at the Old School

თავი IV

The 11th grade. This is the time when you regret most of all the years spent in school, and you get mad at yourself – why were you afraid of the principal in your childhood? Why didn't you play hooky more boldly? It was precisely the 11th grade the young heroes of our story had reached. At the same time, they were given the chance to spend the last year at their old school (in any case, they were no longer welcome at the new one). The principal, with whom they'd had that unpleasant incident, had left the position of principal of this school, and had moved to another. The new principal turned out to be a woman...a young one...Pamela and Jennifer, two in one - that's what the students called her...she was a nice woman...namely, she was the one who forgave the boys who had been expelled from this school at one time, and brought them back.

ერთი გაკვეტილი ძველ სკოლაში

Classroom # 42

მეთერთმეტე კლასი... ეს ის დროა, როცა ყველაზე მეტად გწყდება გული სკოლაში გასულ წლებზე და შენ თავზე ბრაზდები _ რატომ გეშინოდა ბავშვობაში დირექტორის და რატომ ოფრო თამამად არ დადიოდი შატალოებზე. სწორედ მეთერთმეტე კლასში გადავიდნენ ჩვენი მოთხრობის გმირი ყმაწვილები. თანაც, საშუალება მიეცათ, სწავლის უკანასკნელი წელი თავიანთ ძველ სკოლაში გაეტარებინათ (ახალში მაინც აღარ დაედგომებოდათ). დირექტორს, რომელთანაც ამათ ერთი უსიამოვნო ამბავი შეემთხვათ, დაეტოვებინა ამ სკოლის დირექტორის თანამდებობა და სხვაგან გადასულიყო. ახალი დირექტორი ქალი გახლდათ... ახალგაზრდა... პამელა და ჯენიფერი, ორი ერთში _ ასე ეძახდნენ მას მოსწავლეები... კარგი ქალი იყო... სწორედ მან შეიწყალა ერთ დროს ამ სკოლიდან გაყრილი ბიჭები და უკან დააბრუნა...

"But I can't even believe that we are coming back to our old familiar school," Kobaxidze is blowing smoke rings from a cigarette, " I really missed this place."

საკლასო ოთახი #42

"Yeah, me too," joined in Beka, "I missed it a lot too."

_ არც კი მჯერა, რომ ჩვენს მშობლიურ სკოლას დავუბრუნდით, _ კობახიძე სიგარეტის კვამლით რგოლებს უშვებს, _ ძალიან მენატრებოდა აქაურობა.

"Dude, shouldn't we go have a look at our toilet?"

_ აბაა, ტო, _ უერთდება ბექაც, _ მეც მაგრად მენატრებოდა.

"Hehehehe...yeah, let's go..."

_ ბიჭო, ჩვენი ტუალეტი არ მოვინახულოთ?

Classroom # 60

_ ჰეჰეჰეჰე... აბა რა, წამო...

"Teach, Marina, may I reserve a lesson together with this beautiful girl?" Lasha said to the teacher.

საკლასო ოთახი #60

"Yes, Lashiko, you may," Miss Marina smiles at him.

მარინა მასწ, დავიტოვებ რა ჩვენთან ამ ლამაზ გოგოს ერთი გაკვეთილით, _ ეუბნება ლაშა მასწავლებელს.

"Thank you, teach," Lasha and Lizuna are sitting together on the last bench of the middle row.

_ კი, ლაშიკო, დაიტოვე, უღიმის ქალბატონი მარინა.

***

მადლობთ მასწ, _ ლაშა და ლიზუნა ერთად სხდებიან შუა რიგის ბოლო მერხზე.

Lizuna had already returned to this school last year, because of Gabela.

***

Classroom # 49

ლიზუნა შარშანვე დაბრუნდა ამ სკოლაში, გაბელას გამო.

Gabela is not in a good mood. He is not able to forget this incident...he almost killed a boy...on top of that, it's several days, and Lizuna has broken up with him...she's in love with some Lasha..."the hell with that whore," he thinks to himself from time to time, "for her sake I almost bumped off a man, but she's already replaced me with some pederast with a car"

საკლასო ოთახი #49

Principal's Office

ვერ არი კარგ ხასიათზე გაბელა. ვერ ახერხებს იმ ამბის დავიწყებას... ბიჭი შემოაკვდა კინაღამ... თან უკვე რამდენიმე დღეა, ლიზუნაც დაშორდა... ვიღაც ლაშა შეუყვარდა... ფუ მაგის ბოზი დედაცო, _ ფიქრობს ხოლმე თავისთვის, _ მაგის გულისთვის ლამის კაცი დავბრიდე, მაგან კიდე ვიღაც მანქანიან პიდარასტზე გამცვალაო...

Some sort of questionable sounds are emerging. The secretary isn't in her place, either...I think it's better to forget them, and leave them alone.

დირეკტორის კაბინეტი

A Random Street

რაღაც საეჭვო ხმები გამოდის. არც მდივანი ზის თავის ადგილზე... მგონი, ჯობია ამათ თავი დავანებოთ და მარტო დავტოვოთ.

Nikusha, as always, is playing hooky. This time, together with Shelo. They are strolling along the street.

რომილიღაც ქუჩა

Classroom #42

ნიკუშა, როგორც ყოველთვის, შატალოზეა. ამჯერად შელოსთან ერთად. ქუჩაში დაიარებიან.

"Do you know Lizuna's new boyfriend?" Irakli sits down next to Tviksa.

საკლასო ოთახი #42

"Oh yeah, I know who he is," Tviksa screws up his eyes, "I don't give a damn about either him or Lizuna."

_ ლიზუნას ახალ შეყვარებულს იცნობ? _ ირაკლი ტვიქსას გვერდით ჯდება

"His name's Lasha, they say that the teachers really adore him."

_ ისე რა, ვიცი ვინცაა, _ თვალებს ხუჭავს ტვიქსა, _ მე მაგარი მკიდია ეგეც და ლიზუნაც.

"Yeah, they adore him, of course, he's wealthy and he undoubtedly gives them money."

_ ლაშა ქვია, ამბობენ მასწავლებლებს ევასებათ ძაანო.

"He probably gives money to Lizuna, too."

_ ჰო, ევასებათ, აბა რა, მაყუთაა და ფულს აძლევს უეჭველად.

"Only money?" both of them laugh.

_ ალბათ ლიზუნასაც აძლევს.

Classroom # 55

_ მარტო ფულს? _ ორივეს ეცინებათ.

"Isn't Lizuna here today?"

საკლასო ოთახი #55

"No teach, she's gone to have her glands checked out."

_ ლიზუნა არ არის დღეს?

Classroom # 49

_ არა მასწ, გლანდების შესამოწმებლადაა წასული.

Something's not quite right. He has made enemies, he's lost his girlfriend...he was a bit more fortunate, though, that he didn't kill that boy...after that incident he hasn't touched a knife...what can he do? How should he behave? For the time being, he's considering only one answer to this question...

საკლასო ოთახი #49

Classroom #42

რაღაც ნიტო პონტშია, რა. მტრები გაიჩინა, შეყვარებული დაკარგა... ცოტა კიდევ გაუმართლა, ის ბიჭი რომ არ მოკვდა... იმ შემთხვევის მერე, დანას აღარ გაჰკარებია... რა ქნას? როგორ მოიქცეს? ამ შეკითხვაზე ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი პასუხი უტრიალებს თავში...

"Laura, teach," Irakli addresses the math teacher, "You aren't a relative of Laura Koltis, are you?"

საკლასო ოთახი #42

"What do you want, Irakli?!" you could notice anger in the teacher's voice.

_ ლაურა მასწ, _ მიმართავს მათემატიკის მასწავლებელს ირაკლი, _ თქვენ ლაურა კოლტის ნათესავი ხომ არა ხართ?

"I want money, I want A's, I want a knife, I want muscles, I want clothes, I want food, I want shoes, I want a candle, I want a pool, I want a bed, I want a 'Favorite,' many 'Favorites,' I want to shout..."

- რა გინდა, ირაკლი?! –– მასწავლებლის ყმაში გაბრაზება შეიმჩნევა.

"Get out of the class!" cries the teacher, Laura.

_ მინდა ფული, მინდა ხუთები, მინდა დანა, მინდა კუნთები, მინდა ტანსაცმელი, მინდა საჭმელი, მინდა ფეხსაცმელი, მინდა სანთელი, მინდა ბასეინი, მინდა ლოგინი, მინდა ~ფავორიტი~, ბევრი ~ფავორიტი~, მინდა კივილი...

"Please, teach, don't kick him out," Tviksa says and smiles at the same time.

_ გაეთრიე კლასიდან! _ კივის ლაურა მასწავლებელი.

"And what do you want?" the teacher now attacks him.

_ კარგით რა, მასწ, არ გააგდოთ, ტვიქსას თან ეცინება.

"I want women, a big car, I want Brittany Spears and Liz Taylor, I want Crawford, I want Kournikova, I want Claudia, I want Sharapova, I want Pamela, and Jennifer, both of them, I want to live with them, a peaceful life, I want Angelina Joli!"

_ შენ რაღა გინდა? _ ახლა მას უტევს მასწავლებელი.

"Get out of this classroom!!!"

_ მინდა ქალები, ერთი ტრაილერი, მინდა ბრიტნი სპირსი და ლივ ტაილერი, მინდა კროუფორდი, მინდა კურნიკოვა, მინდა კლაუდია, მინდა შარაპოვა, მინდა პამელასი, ორივე, მინდა ჯენიფერის, დიდი, მინდა მათთან ერთად... ცხოვრება ~მშვიდი~... ანჯელინა ჯოლი მინდა!

Mini-Bus # 17

_ გაეთრიეეეთ!!!

While the driver is giving change back to one of the woman, he notices that he's put his shirt on inside out.

მარშუტკა #17

Hallway on the 3rdFloor

ერთ-ერთი ქალბატონისათვის ხურდის დაბრუნებისას მძღოლმა აღმოაჩინა, რომ მაისური უკუღმა ჩაეცვა...

Gabela, setting out towards the lunchroom, met Tviksa and Irakli, who, as always, were pretending not to see him. However, this time Gabela stops them and starts up a conversation. Finally, they conclude the several minute discussion by shaking hands. I don't know what in the world Gabela said, but as it seems, they were reconciled, and they decided to be friends.

დერეფანი მე-3 სართულზე

Classroom # 60

გაბელა ბუფეტისკენ მიმავალ ტვიქსას და ირაკლის ხვდება, რომლებიც როგორც ყოველთვის, ~ნი ვიჟუს~ ურტყამენ. თუმცა ამჯერად გაბელა აჩერებს მათ და საუბარს უწყებს. ბოლო-ბოლო რამდენიმეწუთიან საქმის გარჩევას ხელის ჩამორთმევით ასრულებენ. არ ვიცი, რა უთხრა ასეთი გაბელამ, მაგრამ როგორც ჩანს, შერიგდნენ და დამეგობრება გადაწყვიტეს.

"Lashiko, we're not interrupting you, are we?" the teacher distracts Lasha from "checking-up" on his girlfriend's glands.

საკლასო ოთახი #60

"No, teach," Lasha is breathing with difficulty, "Of course not."

_ ლაშიკო, ხელს ხო არ გიშლით ჩვენ? აწყვეტინებს მასწავლებელი შეყვარებულის ~გლანდების შემოწმებას~.

"OK, ok, then, continue on..."

_ არა მასწ, ძლივს ითქვამს სულს ლაშა, _ როგორ გეკადრებათ.

Hallway on the 4th Floor

_ კარგით, კარგით, განაგრძეთ მაშინ...

The boys, who had already made a visit to the restroom, and now decided to take a look at their familiar hallway, caught sight of a young man who had unexpectedly come up the stairs.

დერეფანი მე-4 სართულზე

"Oh, look at that guy, at the expression on his face," Kobakhidze points to Gabela.

ბიჭებს, რომლებმაც უკვე მოინახულეს საჭირო ოთახი და ახლა მშობლიური დერეფნების დათვალიერება გადაუწყვეტიათ, უეცრად კიბეებზე ამომავალი ყმაწვილი ხვდებათ თვალში.

"Shouldn't we try to arrange a reconstruction for his face?" jokes Beka.

_ აუ, ამას შეხედე, რა სიფათით დადის, _ კობახიძე გაბელასკენ იშვერს ხელს.

"Hehehehe...yeah, dude, but what if we get messed up?"

_ არ გავუჩალიჩოთ სახის რეკონსტრუქცია? _ ხუმრობს ბექა.

"No, how could he manage to mess us up? They say that after that incident, he doesn't even touch a knife."

_ ჰე-ჰე-ჰე-ჰე... კიი, ტო, მარა რო აგვჩეხოს ამ ჩემისამ?

"Ok then, hey dude, come over here..."

_ არა, რა უნდა აგვჩეხოს, ამბობენ იმ ამბის მერე დანას აღარ ეკარებაო.

Near the Principal's Office

_ კაი მაშინ... ე, ბიჭო, მოდი აბა აქ...

Before going into the lunchroom, Tviksa and Irakli approach the principal's office.

დირეკტორის კაბინეტთან

"It seems, everything in there is just like it was before," Irakli puts his ear to the door.

ბუფეტში შესვლამდე ტვიქსა და ირაკლი დირექტორის კაბინეტს უახლოვდებიან.

"Yeah, but, is she a lesbian?" Tviksa is amazed.

_ როგორც ჩანს, აქ ყველაფერი ძველებურადაა, _ ირაკლი ყურს ადებს კარებს.

"No way, dude, she has a male secretary..."

_ კი მარა, ლეზბიანკაა ეგ ჩემისა? _ გაოცებულია ტვიქსა.

Mini-Bus #17

არა ბიჭო, კაცი ყავს მდივანი...

"Move out of the way, you ..." the driver honks.

მარშუტკა #17

Hallway on the 4th Floor

_ გაიწიე, მე შენი!! _ აპიპინებს მძღოლი.

Once again, Gabela was beaten up. As Beka would say, a facial reconstruction had been performed. But why? Wasn't he already reconciled with Tviksa...he can barely stand up and is stumbling...where...?

დერეფანი მე-4 სართულზე

A Random Street Crossing

კიდევ ერთხელ გაილახა გაბელა. როგორც ბექა იტყოდა, სახის რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. არადა რატომ? ტვიქსასთან ხომ შერიგებული იყო უკვე... ძლივსძლივობით დგება ფეხზე და ბარბაც-ბარბაცით მიდის... სად? ...

In three seconds the mini-bus #17 will rush past this place where Nikusha is now standing...

გადასასველი როელიღაც ქუჩაზე

"Nikuuuuush..." Shelo knocks against Nikusha with full force, and pushes him to the side.

სამი წამის შემდეგ 17 ნომერი მარშუტკა ჩაიქროლებს იმ ადგილას, სადაც ახლა ნიკუშა დგას...

The Lunchroom

_ ნიკუუუუუშ, _ შელო მთელი ძალით ეჯახება ნიკუშას და გვერდით აგდებს.

Tviksa and Irakli meet up with Beka and Kobakhidze. After Tviksa tells them how they'd were reconciled with Gabela, Beka and Kobakhidze feel a great deal of regret that the latter had gotten beaten up...

ბუფეტი

"Then couldn't he have let us know?" said Kobakhidze, as if justifying himself.

ტვიქსა და ირაკლი ბექას და კობაქიძეს ხვდებიან. მას შემდეგ, რაც ტვიქსა ყვება, თუ როგორ შერიგდნენ გაბელასთან, ბექა და კობახიძე ძალიან ნანობენ, რომ ეს უკანასკნელი ცემეს...

"If I know you guys, you didn't let him utter a word." Tviksa knows them well.

_ მერე ვერ თქვა მაგ კაი კაცმა? _ თითქოს თავს იმართლებს კობახიძე.

"How about, when we see him, let's apologize," interrupts Beka.

_ თქვენი ამბავი რომ ვიცი, ხმის ამოღებას არ დააცლიდით, _ კარგად იცნობს ამათ ტვიქსა.

"Yeah, let's," agrees Irakli.

_ რო ვნახავთ, ბოდიშს მოვუხდით რა, _ წყვეტს ბექა.

"OK, what's happened, happened, now for some reason or another, I feel like beating up this rich guy, Lasha, in a free-for-all..." That's what Tviksa says to him.

_ ჰო, ეგრე ქენით, _ ეთანხმება ირაკლი.

"Wait, let's get some money out of him first…" Kobakhidze suggests.

_ კაი, ეგ რაც იყო, იყო, ეხლა რატომღაც სურვილი მაქვს, ის მაყუთა ლაშა გავხიო ცემაში... _ ამას ტვიქსა ამბობს.

"Money is good, but I'm dying for a fight…"

_ მოიცა, ჯერ ფული ავახიოთ იქნებ... _ კობახიძის წინადადებაა.

"We'll see, we'll see…"

_ ფული კაია, მარა მე ჩხუბი მინდა...

"If you're dying for a fight, let's us fight each another," Beka pats Tviksa on the shoulder.

_ ვნახოთ, ვნახოთ...

"Let's..." Tviksa agrees with a smile.

_ თუ ჩხუბი გინდა, მოდი ერთმანეთში ვიჩხუბოთ, _ მხარზე ხელს ურტყამს ტვიქსას ბექა.

If they only knew, how important it is to forget all kinds of foolishness

_ მოდი... _ თანხმდება ტვიქსა ღიმილით.

and conflicts and to stand together...But we all know, Zumbika and Lomisa are preparing to take revenge.

არადა ამათ რომ იცოდნენ, რარიგად საჭიროა ახლა ყოველ-

At this time, the bell is ringing...

გვარი სისულელეების, კონფლიქტების დავიწყება და გაერთიანება... ზუმბიკა და ლომისა ხომ შურისძიებისათვის ემზადებიან...

Chapter V

ამ დროს ზარიც ირეკება...

One of My Lessons

თავი V

Classroom #42

ჩემი ერთი გაკვეთილი

"There aren't very many of us here today," notes Tviksa.

საკლასო ოთახი #42

"I don't know where Nikusha is, and Levana undoubtedly will come," crouching beside a desk, Irakli is toying with some girl's hair barrette.

_ დღეს რაღაც ცოტანი ვართ, _აღნიშნავს ტვიქსა.

"How do you know?" asks Shelo.

_ნიკუშა არ ვიცი სადაა და ლევანა უეჭველად მოვა, _ მერხთან ჩაცუცქული ირაკლი ვიღაც გოგოს თმის სამაგრს ათამაშებს ხელში.

"Yesterday he called me and told me that tomorrow, no one should play hooky, that he'll come around the third and forth class, and he has something to discuss with us."

_რა იცი? ეკითხება შელო.

"OK, but Beka and Kobakhidze haven't already left, have they?"

გუშინ დამირეკა და მთხოვა, ხვალ შატალოზე არავინ დააწვეთ, მესამე-მეოთხე გაკვეთილზე მოვალ და საბაზრო მაქო.

"No, they've already been warned."

_კაია, მარა ბექა და კობახიძე ხო არ წავიდნენ უკვე?

"I bet they're somewhere in the hallways or the restroom now," Tviksa also takes off.

_ არა, ეგინი გაფრთხილებული გვყავს.

Classroom #55

_ ახლა ალბათ სადმე დერეფანში ან ტუალეტში იქნებიან, _ ტვიქსაც გადის.

"Luka or Sandro, or Dato or Vazhiko or Ika or Luka or Gio, or Mishka or Niki or Merabi, or what’s his name…" Lizuna is confused. She feels some sympathy towards each one of them, but she doesn't know anything precisely…maybe she will go with the first three who declare their love earliest…

საკლასო ოთახი #55

Hallway on the 3rd Floor

~ლუკა თუ სანდრო თუ დათო თუ ვაჟიკო თუ იკა თუ ლუკა თუ გიო თუ მიშკა თუ ნიკი თუ მერაბი თუ რა ქვია იმას...~ -- ლიზუნა უკვე იბნევა. ყველას მიმართ აქვს რაღაც სიმპატიები, მაგრამ ჯერ არაფერი იცის ზუსტად... ალბათ იმ პირველ სამს დათანხმდება, რომლებიც ყველაზე ადრე გამოუტყდებიან სიყვარულში...

Tviksa is watching Lasha, who's walking with some girl, with his arm over her shoulder. As it seems, Lizuna has already broken up with him, too…

დერეფანი მე-3 სართულზე

"Should we beat him up right away, or should we get some money first?" Beka guesses what Tviksa is thinking.

ტვიქსა ლაშას უყურებს, რომელიც ვიღაც გოგოსთან ერთად მოდის ხელგადახვეული. როგორც ჩანს, ლიზუნა ამასაც დაშორდა უკვე...

"If I get started now, I might not be able to stop until I kill him, so I don't know what I should do..." Tviksa hesitates.

_ პირდაპირ ვცემოთ, თუ ჯერ ფული ავახიოთ? _ ბექა ხვდება, რაზეც ფიქრობს ტვიქსა.

"Then we'll take care of him," Kobaxidze winks, "Hey, boy, come here for a second."

_ მე რო ეხლა ამას მივდგე, ალბათ სანამ არ მოვკლავ, ვერ გავჩერდები და არ ვიცი რა ვქნა... _ ჭოჭმანობს ტვიქსა.

"No, no, leave the girl," Beka speaks to him rudely, "or if you want you can take her with you, but we are going to a place..."

_ მაშინ ჩვენ მივხედავთ, _ თვალს უკრავს კობახიძე, _ ე, ბიჭო, ერთ წამს მოდი რა აქ.

Beka and Kobakhidze drag Lasha into the restroom.

_ არა, არა, გოგო დატოვე, _ უხეშად ელაპარაკება ბექაც, _ ანდა თუ გინდა წამოიყვანე, მარა ისეთ ადგილას მივდივართ რომ...

Mini-bus #17

ბექას და კობახიძეს ლაშა საჭირო ოთახში შეჰყავთ.

Nikusha is going to see his grandmother, who has become ill. He's carrying some of his mother's baked pies in a basket...

მარშუტკა #17

Principal's Office

ნიკუშა ბებიასთან მიდის, რომელიც ავად გამხდარა. თან დედის გამომცხვარი ნაზუქები მიაქვს კალათით...

It's completely silent.

დირეკტორის კაბინეტი

Restroom on the 3 rd Floor

სრული სიჩუმეა.

"Did you bring the 100 lari?" Beka looks into his eyes.

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

Lasha doesn't utter a word.

_ მოიტან ას ლარს? _ თვალებში უყურებს ბექა.

"100 lari, counting one," Kobaxidze begins,"100 lari, two."

ლაშა ხმას არ იღებს.

"Yeah, 100 lari, three times," finishes Beka.

_ ასი ლარი ერთი, _ იწყებს კობახიძე, _ ასი ლარი ორი.

"But now, you're in trouble," they say together.

_ დაა, ასი ლარი სამი, _ ამთავრებს ბექა.

Classroom #41 (The New School)

--აი ახლა კი დაგენძრა, _ ერთხმად ეუბნებიან.

"Thirty-five knives, eleven guns, seven axes, three grenades," Lomisa proudly observes this arsenal, with which, together with his buddies, he is planning to attack this school.

საკლასო ოთახი #41 (ახალი სკოლა)

Entrance of the Old School

_ ოცდათხუთმეტი დანა, თერთმეტი სასროლი, შვიდი ნაჯახი და სამი ლიმონკა, _ ლომისა სიამაყით უცქერს იმ არსენალს, რომლითაც თავის ძმაკაცებთან ერთად ამათ სკოლაში აპირებს წამოსვლას.

Two men approach the doors. They are dressed in black. Black suits, black ties, black shoes, and dark glasses. One of them is black, the other, slightly older, is white skinned.

ძველი სკოლის შესასვლელი

Restroom on the 3rd Floor

კარს ორი კაცი უახლოვდება. შავებში არიან გამოწყობილები. შავი კოსტუმი, შავი ჰალსტუხი, შავი ფეხსაცმელი და შავი სათვალე. ერთ-ერთი მათგანი ზანგია, მეორე, ცოტათი უფრო ხნიერი _ თეთრკანიანი.

Beka and Kobakhidze are beating up Lasha.

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

Mini-Bus #17

ბექა და კობახიძე ლაშას სცემენ.

"Young man," the driver addresses Nikusha, "I think you have your shirt on inside out." For some reason or another, recently he's been paying attention to everyone's clothes.

მარშუტკა #17

"You, too," Nikusha answers him with a smile.

_ ახალგაზრდავ, _ მიმართავს მძღოლი ნიკუშას, _ მგონი მაისური უკუღმა გაცვიათ, _ რატომღაც ამ ბოლო დროს ყველას ტანსაცმელზე აკვირდება.

First Floor

_ თქვენც, _ ღიმილით პასუხობს ნიკუშა

The men who'd recently arrived enter a classroom, put their glasses in their chest pockets, and stop near the doors.

პირველი სართული

Classroom #49

ახლადმოსულები შედიან სკოლაში, სათვალეებს გულის ჯიბეებში ინახავენ და კარებთან ახლოს ჩერდებიან...

The teacher is gossiping with the girls. Gabela accidentally overhears their conversation.

საკლასო ოთახი #49

"Yesterday they eloped, I think they went to Bulgaria," said the teacher, "I wonder what will happen now, if they'll appoint a new principal for us, or if they'll wait for them to return..."

მასწავლებელი გოგონებს ეჭორავება. მათ საუბარს შემთხვევით გაბელამაც მოჰკრა ყური.

Restroom on the 3rd Floor

_ გუშინ გაპარულან, მგონი ბულგარეთში წავიდნენ, _ ყვება მასწავლებელი, _ ნეტავ ახლა რა მოხდება, ახალ დირექტორს დაგვინიშნავენ თუ ამათ ჩამოსვლას დაელოდებიან...

They are still beating him up.

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

Classroom #41 (The New School)

ისევ სცემენ.

"So, Zumbika and I will go, and in exactly three minutes you, too, will follow us. But, come three at a time, or else they'll know something's up, and the police'll show up right away.

საკლასო ოთახი #41 (ახალი სკოლა)

"No doubt," someone answers, "we'll be careful."

_კაროჩე, გავდივართ მე და ზუმბიკა და ზუსტად სამ წუთში გამოდიხართ თქვენც. ოღონდ, სამ-სამი წამოდით თორემ ხომ იცით, რამე საეჭვო დვიჟენია და ეგრევე პატრული გაეძრობა.

Hallway on the 3rd Floor

_ბაზარი არაა, _ პასუხობს ვიღაც, _ ფრთხილად ვიქნებით.

"We've already talked to Gabela and Lizuna," Shelo tells him.

დერეფანი მე-3 სართულზე

"Drag this Lasho in as well...am I forgetting anyone?" Levana thinks, "Let's gather in the classroom."

_გაბელას და ლიზუნას უკვე ვუთხარით, _ ეუბნება შელო.

They all go in. Beka and Kobakhidze are dragging Lasha, who is so beaten up he's holding the bones of his face in his hands.

_ეს ლაშაც წამოათრიეთ რა, _ ვინმე ხო არ მავიწყდებაო, ფიქრობს ლევანა, _ ჩვენ კლასში შევიკრიბოთ.

Classroom #42

ყველანი იქეთ მიდიან. ბექა და კობახიძე ლაშას მიათრევენ, რომელიც ისეა ნაცემი, სახის ძვლები ხელში უჭირავს.

After Levana's story, the kids are sitting again with their jaws dropped.

საკლასო ოთახი #42

"So it turns out that some guy is writing stories about us?" Tviksa is angry.

ლევანას მონაყოლის შემდეგ ბავშვები ჯერ კიდევ პირდაღებულები სხედან.

"That's how it is," confirms Levana, "Some Nikusha Antadze."

_ ესე იგი, გამოდის, რომ ვიღაც როჟა ჩვენზე მოთხრობებს წერს? _ ტვიქსა გაბრაზებულია.

"And these stories, which describe our everyday life -- people are reading them?!" Even without an answer, Shelo guesses that's the case.

_ ეგრე გამოდის, - უმოწმებს ლევანა, _ ვიღაც ნიკუშა ანთაძე.

"Oh, screw that," Beka lights a cigarette.

_და ამ მოთხრობებს, რომლებშიც ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებაა აღწერილი, ხალხი კითხულობს?! _ შელო პასუხის გარეშეც ხვდება, რომ ასეა.

"Yeah, that's screwed." Kobakhidze lights up, too.

_ აუ ჩემი, მაგრად ტეხავს, _ სიგარეტს უკიდებს ბექა.

"Oh my god, they're writing about me, too? Lizuna screams, and remembers her last fifteen boyfriends...

_ აბაა, ტო, _ კობახიძეც უკიდებს.

Mini-bus #17

_ ვაიმეე, ჩემზეც წერენ? _ კივის ლიზუნა და თავისი ბოლო თხუთმეტი შეყვარებული ახსენდება...

Suddenly the women scream.

მარშუტკა #17

The driver is not able to put on the brakes, and...

უეცრად ქალები კივიან.

Classroom #42

მძღოლი ვეღარ ასწრებს დამუხრუჭებას და...

"Let's go and talk with him," Irakli suggests to the others.

საკლასო ოთახი #42

"I'm not going to talk with him, I'll smash the bones in his face," Tviksa is angry.

_ წამო ვნახოთ და დაველაპარაკოთ რა, _ სთავაზობს დანარჩენებს ირაკლი.

The others stare at Lasha.

– დაველაპარაკოთ კი არა, სახის ძვლებს დავულეწავ, _ გაბრაზებულია ტვიქსა.

"Let's go, let's go," Gabela stands up.

სხვები ლაშას უცქერენ.

The others also get up.

_წამო, წამო რა, გავიდეთ, _ ფეხზე დგება გაბელა.

A Random Street

დანარჩენებიც დგებიან.

Two boys are thrown on to the street. They are unconscious. Traffic is stopped. The mini-bus #17 is standing there. It's precisely this one that's struck the boys, in whom you'd easily recognize Zumbika and Lomisa...

რომელიღაც ქუჩა

First Floor

გზაზე ორი ბიჭი აგდია. უგონოდ არიან. მოძრაობა გადაკეტილია. იქვე 17 ნომერი მარშუტკა დგას. სწორედ ის დაეჯახა ბიჭებს, რომლებშიც ადვილად ამოიცნობდით ზუმბიკას და ლომისას...

"Hey kids, just a minute, please," the black man stops the boys and Lizuna, "We have something to discuss with you. Can we talk?"

პირველი სართული

"Yes, of course," answers Tviksa without thinking, "but we're in a bit of a hurry."

_ ახალგაზრდებო, ერთი წუთით, თუ შეიძლება, _ აჩერებს ბიჭებს და ლიზუნას ზანგი, _ რაღაც საქმე გვაქვს თქვენთან. შეიძლება დავილაპარაკოთ?

"Did you really say that some Nikusha Antadze is writing a story about you?" continues the black man.

_ კი ბატონო, _ პასუხობს ტვიქსა დაუფიქრებლად, _ ოღონდ გვეჩქარება ცოტა.

"Yeah," the kids look at him in amazement, just now realizing that the black man is speaking Georgian. They nod their heads in agreement.

_ თქვენ მართლა შეიტყვეთ იმის შესახებ, რომ ვინმე ნიკუშა ანთაძე თქვენზე მოთხრობას წერს? _ განაგრძობს ზანგი.

"Approximately when did this happen?" the slightly older man joins in the conversation.

_ დიახ, _ ბავშვები გაოცებულები უცქერენ, ახლაღა გააცნობიერეს, რომ ზანგი ქართულად ლაპარაკობს. თანხმობის ნიშნად თავს უკრავენ.

"This morning," Tviksa seems to understand nothing.

_ დაახლოებით როდის მოხდა ეს? _ საუბარში ერთვება ცოტათი უფრო ხნიერი თეთრკანიანი.

"It's clear, let's put him on a 12 hour shift," the white man now addresses the black man.

_ ამ დილით, _ ტვიქსას ეტყობა, რომ ვერაფერი გაუგია.

"OK," he answers, but then he opens up a small, silver-colored piece of equipment. It looks a bit like a thin flashlight.

_ გასაგებია. თორმეტსაათიანზე დავაყენოთ, თეთრკანიანი ახლა უკვე ზანგს მიმართავს.

It's made of metal. The black man is dialing up some numbers, and returns to the children. "In a few minutes, here, I'll push this control button, and as soon as I push it, you'll immediately forget everything that's happened in your life in the course of the last 12 hours. It's possible that you won't be able to see us, and so, farewell." Both the black man and the white man put on their dark glasses. The black man pushes the button...

_ კარგი, პასუხობს ის, მერე კი პატარა, ვერცხლისფერ მოწყობილობას იღებს. მოწყობილობა წვრილ ფანარს წააგავს.

Returning to consciousness, the children, dumb-founded, are looking all around. The black man is no where. The slightly older white man is still there.

ლითონისაა. ზანგი რაღაც ციფრებს კრეფს და ბავშვებისკენ ბრუნდება, _ რამდენიმე წამში მე, აი, ამ ღილაკს დავაჭერ... დავაჭერ თუ არა, მაშინვე ყველაფერი დაგავიწყდებათ, რაც თქვენს ცხოვრებაში მოხდა უკანასკნელი თორმეტი საათის განმავლობაში. შეიძლება ვერც ჩვენ ვეღარ გვნახოთ, ასე რომ, მშვიდობით, _ ზანგიც და თეთრკანიანიც შავ სათვალეებს იკეთებენ. ზანგი ღილაკს აჭერს...

"What happened?" Shelo is the first to come to his senses.

გონს მოსული ბავშვები გაოგნებულები იყურებიან აქეთ-იქით. ზანგი აღარსად ჩანს. ცოტათი უფრო ხნიერი თეთრკანიანი ისევ იქაა.

"The field-trip has been postponed," the answer comes from the white man. "Please, all of you return to your classrooms."

_ რა ხდება? _ პირველი შელო გამოერკვა.

Without a word, the children, confused, head off to their classrooms.

_ ექსკურსია გადაიდო, _ იღებს პასუხს თეთრკანიანისაგან, _ გთხოვთ ყველანი თქვენ-თქვენ კლასებში დაბრუნდეთ.

***

დაბნეული ბავმვები უსიტყვოდ მიემართებიან კლასებისაკენ.

At this time, the bell also rang...

***

He woke up.

ამ დროს ზარიც დაირეკა...

Nikusha Antadze had fallen asleep during the lesson..

გამოეღვიძა.

რამდენიმე ერთი გაკვეთილი

იკუშა ანთაძეს გაკვეთილზე ჩასძინებოდა...

Chapter 1

თავი 1

One Lesson

ერთი გაკვეთილი

Classroom # 42

საკლასო ოთახი #42

Miss Marina is trying in vain to calm down the children and is talking about physics. Nothing is working. Finally, she decides on something, but she has to give up on physics.

ქალბატონი მარინა ამაოდ ცდილობს ბავშვების დაწყნარებას და ფიზიკის შესახებ საუბარს. არაფერი გამოსდის. ბოლოს და ბოლოს, რაღაცას აღწევს, ოღონდ ფიზიკისთვის თავის დანებება უხდება.

She says to the children, go ahead and talk, but sit down, and be a little quiet/stay in your seats, and quite down a bit. And she herself sits by the table and starts playing a game on her cell phone.

ბავშვებს უთხრა, ილაპარაკეთ, ოღონდ დასხედით და ცოტა ჩუმადო. თვითონაც მაგიდასთან ჯდება და მობილურზე თამაშს იწყებს.

Classroom # 55

საკლასო ოთახი #55

The girls are very involved with their gossiping/ with passion. Lizuna is sitting alone by herself…she is thinking and thinking…she has a difficult question to decide…the boys have gone outside to play soccer, the stadium was empty.

გოგონები გამალებით ჭორაობენ. ერთი ლიზუნა ზის თავისთვის... ფიქრობს და ფიქრობს... რთული საკითხი აქვს გადასაწყვეტი... ბიჭები ფეხბურთის სათამაშოდ გავიდნენ გარეთ, სტადიონი ცარიელი იყო.

Restroom on the 3rd Floor

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

Beka and Kobaxidze did not go to the lesson. About physics. They are standing in the bathroom, and are smoking in the rather unpleasant odor. What else is there for them to do…and at the same time they are recounting interesting stories from life in their neighborhood.

ბექა და კობახიძე გაკვეთილზე არ შევიდნენ. ფიზიკაზე. დგანან ტუალეტში, არც ისე სასიამოვნო სუნში და ეწევიან. სხვა რა გზა აქვთ... თან საინტერესო ამბებს იხსენებენ უბნის ცხოვრებიდან..

Classroom # 37

საკლასო ოთახი # 37

It's empty.

ცარიელია.

Classroom # 49

საკლასო ოთახი # 49

Twenty five children are sitting in the class. It’s quiet and boring. Several of the guys are dozing with their heads on their desks. But what do you expect -- the teacher is giving a Georgian language lesson… from boredom, Gabela no longer knows what to do. He takes up a piece of paper and a pen. He thinks for a several seconds, and then begins to write:

ოცდახუთი ბავშვი ზის კლასში. სიჩუმეა და მოწყენილობა. რამდენიმე ყმაწვილს მერხზე სძინავს. აბა რა იქნება, ქართულის მასწავლებელი გაკვეთილს ხსნის... გაბელამ აღარ იცის, რა ქნას უსაქმურობისაგან. ფურცელს და კალამს იღებს. რამდენიმე წამს ფიქრობს, მერე კი წერას იწყებს:

"Twenty five children are sitting in class. It's quiet and boring. Several of the guys are dozing with their heads on their desks. But what do you expect..."

~ოცდახუთი ბავშვი ზის კლასში. სიჩუმეა და მოწყენილობა. რამდენიმე ყმაწვილს მერხზე სძინავს. აბა რა იქნება...~

Principal's Office

დირექტორის კაბინეტი

Some suspicious sounds are emerging. And the secretary is not sitting at her place…I think, it’s better to give up and leave them alone.

რაღაც საეჭვო ხმები გამოდის. არც მდივანი ზის თავის ადგილზე... მგონი, ჯობია, ამათ თავი დავანებოთ და მარტო დარტოვოთ.

Restroom on the 3rdFloor

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

"...Hey, dude, y’ know, what's he saying?"

...ხოდა ბიჭო, აზზე ხარ, რას ეუბნება?

"What's up?"

_ რაო?

"First of all, you need to go buy some Colgate Total 12, and brush your teeth."

შენ წადი რა, ჯერ ქოლგეით ტოტალ 12 იყიდე და კბილები გამოიხეხეო.

"Oh yeah, really? Hehehehe..."

– აუ ჩემი, მართლა? ჰეჰეჰეჰე...

"But, huh… and the girl got really pissed and he continues, do you want me to tell you what all you have eaten today? The entire menu is written on your teeth."

– აბაა, ტო... და მაგარი დაიგრუზა გოგო და ეს კიდე აგრძელებს, გინდა ეხლა ჩამოგითვალო დღეს რა გაქ ნაჭამიო, კბილებზე გაწერია მთელი მენიუო.

Oh yeah, really? Hehehehe..."

_ აუ ჩემი, მართლა? ჰეჰეჰეჰე...

"But, huh..."

_ აბაა, ტო...

Classroom # 42

საკლასო ოთახი # 42

Irakli has already won a third Snickers bar from Tviksa. Nikusha and Shelo are sitting near by and watching. Levani is not there…Beka and Kobakhidze did not go to the lesson. The girls are somewhat calm, some of them are reading something or another, and some are texting their boyfriends…the teacher looks dissatisfied…she has bought a new telephone

ირაკლი უკვე მესამე სნიკერსს უგებს ტვიქსას. ნიკუშა და შელო იქვე სხედან და უცქერენ. ლევანი არ არის... ბექა და კობახიძე არ შემოვიდნენ გაკვეთილზე. გოგონები რაღაც მიყუჩებულები არიან, ზოგი რაღაცას კითხულობს, ზოგი შეყვარებულს ემესიჯება... მასწავლებელს უკმაყოფილო სახე აქვს... ახალი ტელეფონი

and doesn't yet know how to work the games very well.

შეიძინა და თამაშები ჯერ არ დაუმუღამებია კარგად...

Classroom #49

საკლასო ოთახი #49

Gabela has finished writing everything, and is lost in thought. He loves Lizuna…without a doubt...As soon as he sees her, right away he’ll confess his love to her. I wonder what she'll say...will she accept me? What is this teacher talking about? Isn't she bored yet?

გაბელამ ჩანაწერი დაასრულა და ფიქრებს მიეცა. ლიზუნა უყვარს... უეჭველად... ნახავს თუ არა, მაშინვე აუხსნის სიყვარულს. ნეტა ის რას ეტყვის... დათანხმდება? ამ მასწავლებელს რაღა ალაპარაკებს? არ მეზრდება მაინც...

Classroom # 37

საკლასო ოთახი #37

It's still empty.

ისევ ცარიელია.

Classroom # 55

საკლასო ოთახი #55

"Tviksa or Gabela? Gabela or Tviksa? Gabela? No, no, Tviksa...Tviksa? No, no, Gabela..." Lizuna just can't make up her mind... She feels some affection for both of the boys, but she doesn’t know yet exactly... Maybe she'll accept the first one who confesses his love...

~ტვიქსა თუ გაბელა? გაბელა თუ ტვიქსა? გაბელა? არა, არა, ტვიქსა... ტვიქსა? არა, არა, გაბელა...~_ ლიზუნა ვერაფრით აკეთებს არჩევანს... ორივე ბიჭის მიმართ გააჩნია რაღაც სიმპათიები, მაგრამ ჯერ არაფერი იცის ზუსტად... ალბათ, რომელიც პირველი გამოუტყდება სიყვარულში, იმას დათანხმდება...

Restroom on the 3rd Floor

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

"...Hey, dude, come on, let me tell you something funny - do you know this joke?"

...აუ ბიჭო, მოდი გაკაიფო, ეს ანეკდოტი აზზე ხარ?

"Which one?"

_ რომელი?

"Come on, I'll tell you a new one, hehehehe..."

_ მოიცა გეტყვი ეხლა, ჰეჰეჰეჰე...

"Go on, tell me..."

_ მიდი, მიდი...

"And so, this guy goes into a store, y' know, and says to the director, I'm a really great salesman, y'know, and you should let me work for you, and he says to him, y'know, ok, start tomorrow."

_კაროჩე, ტიპი მიდის მარკეტში, რა, და დირექტორს ეუბნება, მაგარი გამყიდველი ვარო, რა, და უნდა მამუშავოთო თქვენთანო, არ ინანებთო, რა, და კაიო, ხვალიდან დაიწყებო.

"The next day the director comes into the store and sees that this guy has a client and is talking. And so, he’s says, this is the best fishing rod, you'll be able to catch everything, and he buys it. Then the guy says, don't you want worms and other things too, and he sold that, too, and then he says, you really don't want to go fishing for a single day -- you need to go for at least three days, and he said, you're right. So, here we have a fabulous sleeping bag. And he sold that. And then he says, if you are going for three days you’re going to need food, too, and he put cans of food and other things into a large packet. And the other guy bought everything."

მეორე დღეს მოდის ეს დირექტორი მარკეტში და ხედავს ამ ტიპს კლიენტი ყავს და ებაზრება. კაროჩე, ეგო, ყველაზე მაგარი ანკესიაო რა, ყველაფერს დაიჭერო და მიაყიდა. მერე ეხაო, ჭიები და რაღაცეები ხო გინდაო, და ეგენიც მიყიდა, მერე კიდე სათევზაოდ ერთი დღით ხო არ წახვალო რა, სამი დღე ხო მაინც უნდა დარჩეო და ამანაც მართალი ხარო. ჰოდა, აი საკაიფო სპალნი მეშოკები გვაქო, ესეც მიაყიდა, რა. და სამი დღით თუ მიდიხარ საჭმელიც ხო დაგჭირდებაო, რა, და ჩაულაგა ერთ დიდ პარკში კონსერვები და რაღაცეები. იმანაც აიღო ყველაფერი.

"And the first guy says, if you're going for three days, you won't go alone, huh, but you'll have a friend; yeah, you're right, I'll make you up another bundle, just like the first, and he did. Then the first one says, and so, you're not going to sleep on the ground there, huh, and here, we have the coolest tent, huh, and he bought that, too. So, the first one says, how are you going to take all of this – don’t you want a big car? And so, he sold a car, too, and let him go. The director is watching, with his jaws dropped, and says, good job, you are a really fabulous salesman, huh, and he asked him, what time did you come in? And the other one says, about then, when, you sold him the fishing rod. Hey, you were late, that guy didn’t come for a fishing rod, he needed some “Always Ultra Pads”, and I asked him why he wanted that, and he said that his wife was having her period, so, I said, if your wife is having her period, y'know what should you do, you should go fishing, I said...hehehehehe..."

ეხა ეუბნება, სამი დღით თუ მიდიხარო, მარტო ხო არ წახვალო, რა, მეგობარი წაიყვანეო, ვააა, მართალი ხარო, ხოდა ეხა ზუსტად კიდე ერთ ესეთ კომპლექტს გაგიკეთებო, რა, და გაუკეთა. მერე ეუბნება კაროჩე იქ მიწაზე ხო არ დაწვებითო, რა, და აგერო, უძლიერესი კარავი გვაქო, რა, და ესეც აიღეო. ამანაც აიღო. ჰოდა, ეხა ამ ყველაფერს როგორ წაიღებო, ერთი დიდი მანქანა არ გინდაო? და კაროჩე მანქანაც მიყიდა და გაუშვა. ეს დირექტორი დაშტერებული უყურებს და ეუბნება, რო საღოლო ძმაოო, მართლა მაგარი ვაჭარი ყოფილხარო, რა, და ეს ეკითხება, შენ რა დროს მოხვედიო? ამან უთხრა, აი, მაშინო რა, ანკესი რო მიყიდეო. ეე, გვიან მოსულხარო, ეგ ანკესზე კი არ იყო შემოსულიო, ოლვეის ულტრა უნდოდაო რა, და მე ვკითხე რად გინდა-თქო, და ცოლს თვიური აქო, რა, ხოდა მეთქი, თუ ცოლს თვიური აქ, რა უნდა აკეთო, წადი ითევზავე-თქო... ჰე-ჰე-ჰე-ჰე...

"Hehehehe..."

--ჰე-ჰე-ჰე-ჰე...

Classroom #42

საკლასო ოთახი #42

In the end, Tviksa lost eight Snickers Bars, and he got up. No, that day he really wasn’t able to think about cards… his thoughts flew more readily under Lizuna's dress...for a long time now, he'd had his eye fixed on that girl...At the same time, he had a suspicion...I think she likes me too...and so, I need to have a talk with her... well, he made up his mind.

საბოლოოდ ტვიქსამ რვა სნიკერსი წააგო და ადგა. არა, იმ დღეს კარტზე ნამდვილად ვერ ფიქრობდა... მისი ფიქრები უფრო ლიზუნას კაბის ქვეშ დაფრინავდნენ... რა ხანია, მაგ გოგოს დაადგათვალი...თანეჭვობდა, მგონი მაგასაც მოვწონვარო... კაროჩე, უნდა დავებაზრო, რა... მიიღო გადაწყვეტილება.

Hallway on the 4th Floor

დერეფანი მე-4 სართულზე

Lizuna is coming out of the classroom. Again, the names of those two boys are revolving in her mind...she's thinking of going downstairs for a drink of water...but before then, she needs to pass through the third floor, where...

ლიზუნა კლასიდან გამოდის. კვლავ იმ ორი ბიჭის სახელი უტრიალებს გონებაში... ქვემოთ აპირებს ჩასვლას წყლის დასალევად... იქამდე კი, მესამე სართული უნდა გაიაროს, სადაც...

Hallway on the 3rd Floor

დერეფანი მე-3 სართულზე

Gabela is heading towards the restroom, and Tviksa is going to buy Snickers Bars…exactly three seconds later, after Gabela goes into the restroom, Lizuna approaches the third floor hallway...she decides that before she gets a drink of water she’ll walk all around this corridor…after all, the two guys who've captured her heart have classes on this floor...

გაბელა საჭირო ოთახისაკენ მიემართება, ტვიქსა კი სნიკერსების საყიდლად... ზუსტად სამი წამის მერე, მას შემდეგ, რაც გაბელა საჭირო ოთახში შედის, ლიზუნა უახლოვდება მესამე სართულის დერეფანს... გადაწყვიტა, წყალზე ჩასვლამდე ამ დერეფანს დაარტყას ერთი წრე... მისი გულის ორივე მპყრობელის კლასები ხომ ამ სართულზეა...

Restroom on the 3rd Floor

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

"Hey dude, isn't that the guy who likes the girl that Tviksa has a crush on?"

_ ბიჭო, ამას ის გოგო არ უყვარს, ტვიქსას რო ევასება?

"Yeah, I think that’s him..."

_ ხო, მგონი ეგაა...

"Hey, look at that asshole."

_ ეე, შეხედე ამ ახვარს...

"Shall we beat him up?"

_ ვცემოთ?

"You bet."

_ ბაზარი არაა.

"Hey, dude, come here for a second, yeah, yeah, you..."

_ ე, ბიჭო, ერთი აქეთ მოიწიე რა... ჰო, ჰო, შენ...

Hallway on the 3rd Floor

დერეფანი მე-3 სართულზე

While Beka and Kobakhidze were dealing with Gabela, Lizuna met Tviksa...Tviksa is confessing his love and Lizuna, after a short hesitation says, I love you, too...

სანამ ბექა და კობახიძე გაბელას ურჩევენ საქმეს, ლიზუნა ტვიქსას შეხვდა... ტვიქსა სიყვარულს უხსნის და ლიზუნაც მცირე ყოყმანის შემდეგ მეც მიყვარხარო, ეუბნება...

"Can I give you a kiss?" asks Tviksa.

_ შეიძლება გაკოცო? _ ეკითხება ტვიქსა.

"Oh, here's not the right place...," Lizuna is being shy.

_ აუ, აქ ტეხავს რა... მორცხვობს ლიზუნა.

"Ok, let's go," Tviksa takes her into one of the classrooms...

_ კაი, წამო, _ ტვიქსას ერთ-ერთი საკლასო ოთახისკენ მიჰყავს...

Restroom on the 3rd Floor

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

"Who did you beat up, dude!"

_ ვის დაარტყი ბიჭო!

"Hey, who are you shouting at, mother..."

_ ეე, შენ ვის უყვირიხარ, ჩემი დედა...

"Come here, you asshole!"

_ მოდი აქ, შე ახვარო!

"I'll smash the bones in your face!"

_ სახის ძვლებს დაგილეწავ!

"Whose face, boy?!"

_ ვისა, ბიჭო?!

"Ouch,..you mother..."

_ ვახ, ჩემი...

"Beat him, the mother..."

_ ურტყი, ამის დედა...

Hallway on the 3rd Floor

დერეფანი მე-3 სართულზე

At the sound of fighting and swearing the principal heads towards the third floor. The buttons of his pants were still undone, and his shirt wasn't buttoned all the way to the bottom...you could see a trace of reddish lipstick on his cheeks... he was barely able to calm down boys who were fighting.

ჩხუბისა და გინების ხმაზე დირექტორი მიემართება მესამე სართულისაკენ. შარვლის ღილები შეხსნილი დარჩენია და არც საროჩკა აქვს შეკრული ბოლომდე... ლოყებზე პომადის ნაკვალევი ემჩნევა წითლად... ძლივძლივობით ახერხებს მოჩხუბრების დაშოშმინებას...

Classroom # 37

საკლასო ოთახი #37

Tviksa is kissing Lizuna...I think it's a bit embarassing to watch them now...let's go, let's get out of here...

ტვიქსა ლიზუნას კოცნის... მგონი, ცოტა უხერხულია ეხლა ამათი ყურება... გავედით, გავედით...

The First Floor

პირველი სართული

They are taking Gabela, covered in blood, to the doctor's... his eyebrow is gashed open...

გასისხლიანებული გაბელა ექიმთან შეყავთ... წარბი აქვს გახეთქილი...

At the same time, the bell is ringing...

ამ დროს ზარიც ირეკება...

Chapter II

თავი II

A Missed Lesson

ერთი გაცდენილი

Principal's Office

გაკვეთილი

Levana, Beka, Kobakhidze, Shelo and Tviksa can barely keep from laughing. The enraged principal is shouting various things, and he thinks he's pointing out to the kids how they can mend their ways. They are standing with their heads bowed, but with smiles still on their faces.

დირექყორის კაბინეტი

Hallway on the 2nd Floor

ლევანა, ბექა, კობახიძე, შელი და ტვიქსა სიცილს ძლივს იკავებენ. გაალმასებული დირექტორი რაღაცეებს ყვირის, თავის ჭკუით, ყმაწვილებს გამოსწორებისაკენ მიუთითებს. ისინი კი ჯერჯერობით გაღიმებული სახეებით, თავჩაღუნულები დგანან...

Beka was seated comfortably on a wide window sill, right in front of the teachers' lounge. He was holding the latest issue of "Playboy" in his hands, and was leafing through it. Kobakhidze came up to him. He offered him a cigarette, lit it, and then sat down beside him, and together they continued to look through the magazine...

დერეფანი მე-2 სართულზე

Classroom # 55

ბექა ფანჯრის რაფაზე მოკალათებულა, ზუსტად სამასწავლებლოს წინ. ხელში ~ფლეიბოის~ ბოლო ნომერი ეჭირა და აქეთ-იქეთ ფურცლავდა. კობახიძე მიუახლოვდა. სიგარეტი გაუწოდა, მოუკიდა, მერე კი მის გვერდით ჩამოჯდა და ერთად განაგრძეს ჟურნალის თვალიერება...

A young person cracked open the door.

საკლასო ოთახი #55

"Excuse me, may I see Lizuna for a minute?"

ყმაწვილმა კარები შეაღო.

Displeased, the teacher looked at the guest, and hesitated, as if she actually cared whether or not Lizuna was at her lesson. "Come back soon," she shouted to her, and let her go.

_ უკაცრავად, ლიზუნა შეიძლება ერთი წუთით?

Classroom # 49

მასწავლებელმა უკმაყოფილო სახით გახედა სტუმარს და შეყოყმანდა, თითქოს სულ ფეხებზე არ ეკიდა, იჯდებოდა თუ არა მის გაკვეთილზე ლიზუნა. მალე შემოდიო, მიაძახა და გაუშვა.

They are taking a test. In math. I think that every one is cheating...except Gabela. The teacher has already confiscated two cheat-sheets, and has threatened that if she sees them cheating one more time, she will kick them out of the lesson.

საკლასო ოთახი #49

Hallway on the 3rd Floor

საკონტროლოს წერენ. მათემატიკაში. მგონი, ყველა იწერს... გაბელას გარდა. მასწავლებელმა უკვე ორი შპარგალკა ჩამოართვა და დაპირდა, ერთხელაც დაგინახავ, რო იწერ და გაკვეთილიდან გაგაგდებო.

Everyone has gathered together: Tviksa, his four best friends, and Lizuna.

დერეფანი მე-3 სართულზე

"Irakle has the measles," noted Shelo.

ყველანი ერთად შეიკრიბნენ: ტვიქსა, მისი ოთხი ძმაკაცი და ლიზუნა.

"Oh, the poor guy," Kobakhidze waved him away with his hand.

_ ირაკლის წითელა აქვს, _ აღნიშნა შელომ.

"Hey, are we going to sit here and waste our time? We should have gone home, like Nikusha! Let’s do something," announced Levana.

_ აბა, ტო, საწყალი, _ ხელი ჩაიქნია კობახიძემ.

"Let’s," agreed the others, and they fell into thought.

_ ე, ესე ტყუილა ხო არ ვიქნებით. ამას ჯობდა ნიკუშასნაირად ჩვენც სახლებში წავსულიყავით! რამე ვქნათ რა, _ განაცხადა ლევანამ.

Classroom # 42

_ ვქნათ, _ დათანხმდნენ სხვებიც და ჩაფიქრდნენ.

"Chigogidze!"

საკლასო ოთახი #42

"Present, teacher!"

_ ჩიგოგიძე!

"Kalandadze!"

_ ვარ მასწავლებელო!

"Present, teacher!"

_ კალანდაძე!

"Sikharulidze!"

_ ვარ მასწავლებელო!

"He got sick, teacher, and Chkhonia, Tsenteradze, Burchuladze, Koridze, Ninidze and Ghlonti went home with him."

_ სიხარულიძე!

"And why couldn't the whole class go with him?" asked the poor teacher.

_ავად გახდა სამწავლებელო და ჭყონიამ, ცენტერაძემ, ბურჭულაზემ, ქორიძემ, ნინიძემ და ღლობტმა გააცილეს სახლში.

"There was no space to hold on to his hand, or we would have followed him..."

მთელი კლასი ვერ გაყევით? _ იკითხა გულჩვილმა მასწავლებელმა.

"Seriously, where are the boys today?" Ms. Liana interrupted Khatuna’s discussion of Me, Granny, Iliko, and Ilarion. "In the morning, I thought I caught a glimpse of Levana and Kobakhidze out of the corner of my eye..."

ხელის მოსაკიდებელი ადგილი აღარ დარჩა, თორემ გავყვებოდით...~

Classroom #55

_ ისე მართლა სად არიან დღეს ბიჭები? _ გააწყვეტინა ქალბატონმა ლიანამ გაკვეთილის, ~მე, ბებია, ილიკო და ილარიონის~ მოყოლა ხათუნას, _ დილით, მგონი, ლევანს და კობახიძეს მოვკარი თვალი...

"Teacher Eteri is asking if she could borrow your attendance notebook for a bit," asked Lizuna as soon as she opened the door of the Chemistry office.

საკლასო ოთახი #55

"Here you go, dear, but get it back to me soon," the teacher smiled at her, and at the same time felt happy, because without the attendance notebook, she doesn't have to call the children up to the board...

ეთერი მასწავლებელმა გთხოვათ, თუ შეუძლია ჟურნალი მათხოვოს წოტა ხნითო, _ დაიწყო ლიზუნამ, ქიმიის კაბინეტის კარის შეღებისთანავე.

The School Yard

წაიღე გენაცვალე, ოღონდ მალე დამიბრუნე, _ გაუღიმა მასწავლებელმა და თან გულში გაუხარდა, რომ ჟურნალის უქონლობის გამო, ბავშვების გამოძახებას აარიდებდა თავს...

The third lesson hadn’t ended yet, and Nikusha was already skipping class and heading towards home. His fellow students weren't going to class either, although they were staying at school to roam around the hallways.

სკოლის ეზო

Hallway on the 4th Floor

ჯერ მესამე გაკვეთილიც არ იყო დამთავრებული, ნიკუშა კი უკვე შატალოზე გახლდათ და სახლისაკენ მიემართებოდა. არც მისი კლასელები შევიდნენ გაკვეთილზე, თუმცა ისინი სკოლაში დარჩნენ დერეფნებში სახეტიალოდ.

"It's bad enough that the chemistry teacher's an Armenian -- here, let's put in a picture of Naomi Campbell," Shelo suggested. The word and the deed were one. The page of chemistry grades was replaced by the naked body of Naomi Campbell, ripped from the "Playboy."

დერეფანი მე-4 სართულზე

Principal's Office

_ეგ ქიმიკოსი ნანულა მაინც სომეხია და მოდი, ნაომი კემბელის სურათი ჩავუკრათ, _ შემოიტანა წინადადება შელომ.

"How can you dare to do such things? You don't go to your lessons, you smoke in the school building, you fight!...Answer me, what do you call your behavior?! Where do you think you are? Answer me!"

თქმა და ასრულება ერთი იყო. ქიმიის ნიშნების ფურცელი, ნაომი კემბელის შიშველმა სხეულმა დაიკავა. ~ფლეიბოიდან~ ამოხიეს.

Classroom #51

დირექტორის კაბინეტი

Lizuna returned the attendance notebook.

_ესეთი რაღაცების გაკეთებას როგორ ბედავთ! გაკვეთილზე არ შედიხართ, სკოლის შენობაში ეწევით, ჩხუბობთ!.. მიპასუხეთ, რა ქვია თქვენ საქციელს?! სად გგონიათ თქვენ თავი?! მიპასუხეთ!..

Stairs from the 3rd to the 2nd Floor

საკლასო ოთახი #51

"I didn't eat breakfast this morning, let's go to the lunchroom," Tviksa put his arm around Lizuna's shoulder.

ლიზუნამ ჟურნალი დააბრუნა.

"Let's go," agreed Lizuna, and she looked in his eyes and kissed him.

კიბეები მე-3-დან მე-2-ზე

Hallway on the 3rd Floor

_ დილით არ მისაუზმია, წამო ბუფეტში, _ ტვიქსამ ლიზუნას ხელი გადახვია.

Gabela came out of his classroom. More precisely, it's not that he came out, but he'd been kicked out. His eyebrow still hadn't healed...he wasn't able to completely forget that girl for whose sake his eyebrow was gashed...exactly at that moment he noticed Lizuna and Tviksa were walking together, with their arms around each other...in envy, he followed them with his eyes, and lowered his head.

_ წამო, _ დათანხმდა ლიზუნა, თვალებში ჩახედა და აკოცა.

A Random Store

დერეფანი მე-3 სართულზე

While he was buying chewing gum, Nikusha accidentally discovered that his tee-shirt was inside out. I wonder what that could mean, he started to think...

გაბელა გამოვიდა თავისი საკლასო ოთახიდან. უფრო სწორად, კი არ გამოვიდა, გამოაგდეს. წარბი ჯერ კიდევ არ ჰქონდა მორჩენილი... ვერც ის გოგო დაევიწყებინა ბოლომდე, ვის გამოც წარბი გაუსკდა... სწორედ ამ დროს შენიშნა, ლიზუნა ტვიქსასთან ერთად მოდიოდა ხელგადახვეული... შურით გააყოლა თვალი და თავი ჩაღუნა...

Hallway on the 3rd Floor

რომელიღაც მაღაზია

Unfortunately for Gabela, his jealous glance did not go unnoticed by Beka and Kobakhidze, who were standing nearby.

საღეჭი რეზინის ყიდვისას ნიკუშამ უეცრად აღმოაჩინა, რომ მაისური უკუღმა ჩაეცვა. ნეტავ რას უნდა ნიშნავდესო, გაიფიქრა...

"Hey, do you see that asshole, d'ya think he misses being beaten up?"

დერეფანი მე-3 სართულზე

"Come here, we're asking you a question."

გაბელასთვის საბედისწეროდ, მისი შურიანი მზერა არ გამოჰპარვიათ ბექას და კობახიძეს, რომლებიც იქვე იდგნენ შორიახლოს.

"Hey...yeah, yeah, you...what are you looking at Tviksa like that for?!" they attacked him together.

_ ე, ამ ახვარს შეხედე, რა, ცემა მოენატრა?

"What Tviksa?" asked Gebela in a daze.

-- მოდი, აბა, ვკითხოთ.

"Not what Tviksa, but who Tviksa, boy!"

-- ე, ბიჭო.. ჰო, ჰო, შენ... რა სახით უყურებ ტვიქსას?! შეუტიეს ერთად.

"What, is that you?"

_ რა ტვიქსას? _ დაიბნა გაბელა.

"Just come a bit closer..."

_ რა ტვიქსა კი არა, ვინ ტვიქსა, ბიჭო!

They dragged him along the whole length of the hallway...finally, they dumped him in one of the corners like an old dust rag.

- რა, შენა ხარ?

The Lunchroom

_ მოიწიე აბა ერთი აქეთ...

Shelo and Levana were there to meet Tviksa and Lizuna in the lunchroom. In a few minutes Beka and Kobakhidze joined this wonderful group. Everyone had what they wanted. Tviksa and Lizuna were drinking from a single bottle of Coca-Cola, (as if they didn't have money for two.) There was a bit of time before the bell rang. Suddenly, they heard the sound of energetic footsteps. They could almost guess who it had to be, and they took off at breakneck speed.

მთელი დერეფანი ხოხიალ-ხოხიალით მოაწმენდინეს საცოდავს... ბოლოს ერთ-ერთ კუთხეში მიაგდეს მტვრის ნახმარი ჩვარივით...

A Random Street

ბუფეტი

Nikusha's girlfriend had called him on the cell phone. Let's meet. So of course, he agreed, and instead of going home he set off for the date. He was supposed to meet his girlfriend somewhere nearby – across the street, and then a little bit to the left.

ტვიქსას და ლიზუნას ბუფეტში შელო და ლევანა დახვდნენ. რამდენიმე წუთში ამ მშვენიერ სასტავს ბექა და კობახიძეც შეუერთდნენ. ყველამ მიირთვა, რაც სურდა. ტვიქსამ და ლიზუნამ ერთი ბოთლიდან დალიეს ~კოკა-კოლა~ (თითქოს ორის ფული არ ჰქონდათ). ზარის დარეკვამდე ცოტაღა რჩებოდა. უეცრად ენერგიული ნაბიჯების ხმა შემოესმათ. დაახლოებით მიხვდნენ, ვინც უნდა ყოფილიყო და თავქუდმოგლეჯილებმა მოკურცხლეს...

He couldn't see an underground crossing anywhere near by, but he was in a hurry...

რომელიღაც ქუჩა

Restroom on the 3rd Floor

ნიკუშას შეყვარებულმა დაურეკა მობილურზე. შევხვდეთო. რა თქმა უნდა, დათანხმდა და სახლში წასვლის ნაცვლად პაემანზე წავიდა. იქვე ახლოს უნდა შეხვედროდა შეყვარებულს _ ქუჩის გადაღმა და მერე ცოტა მარცხნივ. ახლო-მახ-

"Phew, what a disgusting smell," a look of nausea appeared on Lizuna's face.

ლო მიწისქვეშა გადასასვლელს ვერსად მოჰკრა თვალი, არადა ეჩქარებოდა...

"This jerk will pass by, and then we'll go," Tviksa calmed her down, and covered her nose with his hand.

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

"Hey, what a great time we've had here," mumbled Beka.

_ ფუ, რა საზიზღარი სუნია, - ლიზუნას სახეზე გულისრევის შეგრძნება გამოეხატა.

"Yeah, we're already used to this smell," added Kobakhidze.

_ გაივლის ის კვერცხი კაცი და გავალთ, _ დაამშვიდა ტვიქსამ და ცხვირზე ხელი ააფარა.

Shelo and Levana peed.

_ ეჰ, რაც ჩვენ აქ დრო გვიტარებია, _ ჩაილაპარაკა ბექამ.

***

_ აბაა ტო, უკვე შევეჩვიეთ ამ სუნს, _ დაუმატა კობახიძემ.

They were precisely the ones this "jerk", the principal, was looking for.

შელომ და ლევანამ მოფსეს.

He already knows they've missed their lesson, and about their other heroic deeds...he seemed very angry, and he warned the vice principal and all of the teachers that the five boys should be in his office, as soon as the bell rang, immediately.

სწორედ მათ დაეძებდა ის ..კვერცხი კაცი~, ანუ დირექტორი.

Classroom # 42

უკვე შეეტყო, გაკვეთილზე რომ არ შესულიყვნენ და სხვა საგმირო საქმეების შესახებაც... ძალიან გაბრაზებული ჩანდა, სასწავლო ნაწილი და ყველა მასწავლებელი გააფრთხილა, ხუთივე ბიჭი ჩემს კაბინეტში იყოს, ზარი დაირეკება თუ არა, მაშინვეო.

As soon as the Georgian language teacher came out of the classroom, the boys went in. Their classmates and the head teacher told them the terrible news, namely, that the principal wanted to see them right away. What else could they do, but bravely go to his office. But there, as you already know, the principal started to roar, and to lecture them.

საკლასო ოთახი #42

One of the City Hospitals

გამოვიდა თუ არა საკლასო ოთახიდან ქართულის მასწავლებელი, ბიჭები შევიდნენ. თანაკლასელებმა და დამრიგებელმა დაახვედრეს საშინელი ამბავი იმის შესახებ, რომ დირექტორს სასწრაფოდ სურდა მათი ნახვა. სხვა რა გზა ჰქონდათ, ვაჟკაცურად გასწიეს მისი კაბინეტისაკენ. იქ კი, როგორც მოგეხსენებათ, დირექტორმა ღრიალსა და მათთვის რჩევადარიგებების მიცემას მიჰყო ხელი...

They brought Nikusha to the hospital in critical condition.

ქალაქის ერთ–ერთი საავადმყოფო

The # 17 minibus had run into him.

ნიკუშა უმძიმეს მდგომარეობაში მიიყვანეს საავადმყოფოში.

Classroom # 55

17 ნომერი მარშუტკა დაეჯახა...

The head teacher has also scolded Lizuna a bit, but that's nothing... they scold everyone...It was really worth it, she'd had such a great time together with Tviksa and his buddies...

საკლასო ოთახი #55

Principal's Office

ლიზუნასაც მოხვდა ცოტა დამრიგებლისაგან, მაგრამ ეგ არაფერი... ვის არ გაჯავრებიან... ნამდვილად ღირდა, მაგარი დრო გაატარა ტვიქსასთან და მის ძმაკაცებთან ერთად...

When the boys got sick and tired of the principal’s yelling, they rushed him. Shelo put something over his face, Levana and Beka grabbed his hands, Kobakhidze and Tviksa pulled down his pants, put them on his head, and they took off post-haste…

დირეკტორის კაბინეტი

Chapter III

უკვე ძალიან რომ მობეზრდათ ბიჭებს დირექტორის ყვირილი, მისცვივდნენ. შელომ პირზე ააფარა რაღაც, ლევანამ და ბექამ ხელები დაუჭირეს, კობახიძემ და ტვიქსამ კი შარვალი გახადეს, თავზე ჩამოაცვეს და სასწრაფოდ გაეცალნენ იქაურობას...

A Lesson in the New School

თავი III

A fair amount of time passed after the principal was found in his own office, with his own pants on his head. Tviksa, Shelo, Levana, Beka, and Kobakhidze, of course, were expelled. Irakli, Nikusha, and Lizuna voluntarily moved to the new school with them.

ერთი გაკვეთილი ახალ სკოლაში

The New School

კარგა ხანმა განვლო მას შემდეგ, რაც დირექტორი საკუთარ კაბინეტში იპოვეს, საკუთარი შარვლით თავზე. ტვიქსა, შელო, ლევანა, ბექა და კობახიძე, რა თქმა უნდა, გარიცხეს. ირაკლი, ნიკუშა და ლიზუნა კი საკუთარი სურვილით გადავიდნენ მათთან ერთად ახალ სკოლაში.

The new school was not much different from the old one. Here, too, were the same "very good" teachers, the kids who "cracked their heads over studying," and the principal was almost the very same jerk (also a male). The latter, by the way, had a great respect for the newly transferred youth. As is seems, he'd heard about the incident that had happened with the principal at the previous school. The boys turned out to be in one class, but Lizuna, in another. As we know, she was a year younger.

ახალი სკოლა

Classroom # 41

ახალი სკოლა ძველისაგან ბევრით არაფრით განსხვავდებოდა. აქაც ისეთივე ~ძალიან კარგი~ მასწავლებელები, ~სწავლაზე თავგადაკლული~ ბავშვები და თითქმის ისეთივე კვერცხი დირექტორი იყო (ისევ კაცი). ამ უკანასკნელს, სხვათა შორის, დიდი რიდი ჰქონდა ახლადგადმოსული ყმაწვილებისა. როგორც ჩანს, გაეგონა იმ ინციდენტის შესახებ, რაც წინა სკოლაში მოხდა დირექტორთან დაკავშირებით. ბიჭები ერთ კლასში მოხვდნენ, ლიზუნა კი _ სხვაში. ის ხომ ერთი წლით პატარა იყო.

"Gdebuadze has delivered...very good. Sakhvadze, how about you?"

საკლასო ოთახი #41

"I've got it with me, too."

_დგებუაძეს მოტანილი აქ... ძალიან კარგი. სახვაძე, შენ?

"You're a good boy. It turns out, only Chedia and Nikuradze are left to deliver, and if they don't do so within the next half an hour, I'll bash their stupid heads," Zumbika is looking around with an angry face. Then he puts the newly gathered money in his pockets, and winks at Lomis.

_ მეც მოტანილი მაქ.

"If we didn't have this class, what would happen to this neighborhood, how would we gather so much money..." Lomis says to himself.

_ კარგი ბიჭი ხარ. გამოდის, მარტო ჭედიას და ნიკურაძეს დარჩათ მოსატანი და თუ უახლოეს ნახევარ საათში არ მოიტანენ, მაგათ გავუხევ დებილ თავებს, _ ზუმბიკა გაბრაზებული სახით იყურება აქეთ-იქეთ. მერე ახლადაგროვებულ ფულს ჯიბეში იდებს და ლომისას თვალს უკრავს.

Classroom # 30

_ ეს კლასი რომ არ გვყავდეს, რა ეშველებოდა უბანს, სად ავაგდებდით ამდენ ფულს... _ ამბობს ლომისა თავისთვის.

Tviksa, Beka, Kobakhidze, Shelo, Irakli and Levana are sitting in one row. Nikusha has already almost completely recovered after his accident. He’s even going to school from time to time.

საკლასო ოთახი #30

Now he's gone to get a new cast put on his leg. Girls make up the majority of the class. Most of the boys are girls, too. In any event, that's the first impression they made on our boys, and that's why they haven't made friends with any of them.

ტვიქსა, ბექა, კობახიძე, შელო, ირაკლი და ლევანა ერთ რიგში სხედან. ნიკუშა უკვე თითქმის სრულიად გამოკეთდა ავარიის შემდეგ. სკოლაშიც დადის ხოლმე ხანდახან.

Classroom # 36

ახლა ფეხზე თაბაშირის გამოსაცვლელადაა წასული. კლასში უმრავლესობა გოგონები არიან. ბიჭების უმრავლესობაც გოგონები არიან. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენს ბიჭებს თავიდანვე ასეთი შეხედულება შეექმნათ მათზე და მაინცდამაინც არც ერთს არ ემეგობრებიან.

Lizuna has been well received in the new class. She's already made several girl friends. And there's also no lack of suitors.

საკლასო ოთახი #36

Classroom # 30

ლიზუნა კარგად მიიღეს ახალ კლასში. უკვე რამდენიმე დაქალიც კი გაიჩინა. არც თაყვანისმცემლები აკლია...

"Irakli, do you know the lesson?" the biology teacher asked him sternly.

საკლასო ოთახი #30

Irakli stood up, hung his head, and didn't utter a sound.

_ ირაკლი, იცი გაკვეთილი? _ მკაცრი ტონით ეკითხება ბიოლოგიის მასწავლებელი.

"Do you know how many times this has happened, that you have come to school unprepared?" continued Miss Ketino.

ირაკლი ფეხზე დგება, თავს დაბლა ხრის და ხმას არ იღებს.

Irakli remained silent.

_ უკვე იცი მერამდენე შემთხვევაა, რომ მოუმზადებელი მობრძანდები სკოლაში? განაგრძობს ქალბატონი ქეთინო.

"Sit down. A 'D'." The teacher picks up her pen and is about to write down the grade. It's still as a graveyard in the classroom.

ირაკლი კვლავ დუმს.

"May I ask you something?" Irakli interrupts the silence, and after the teacher nods in agreement,

_დაჯექი, ორიანი, _ მასწავლებელი კალამს იღებს და ნიშნის ჩაწერას აპირებს. კლასში სამარისებული სიჩუმეა.

he continues, "Do you know what you are doing to my brain?"

შეიძლება, რაღაც გკითხოთ? _ არღვევს სიჩუმეს ირაკლი და მას შემდეგ, რაც მასწავლებლის თავის მოძრაობით თან–

"No," answers Miss Ketino with unexpected innocence.

ხმობას იღებს, განაგრძობს, თქვენ იცით, რას უშვრებით ჩემს ტვინს?

"And do you know, how many times it has already happened, that you have done this to my poor brain?" Irakli does not stop.

_არა, _ მოულოდნელი გულუბრყვილობით პასუხობს ქალბატონი ქეთინო.

But now the teacher's realized what's going on, and yells at the top of her voice.

_და იცით, უკვე მერამდენე შემთხვევაა, რომ თქვენ ამას უმვრებით ჩემ საცოდავ ტვინს? _ არ ჩერდება ირაკლი.

"Get the hell out of the classroom!"

ახლა კი ხვდება მასწავლებელი, რაშიცაა საქმე და მთელი ხმით ყვირის.

"Yes!" Irakli is happy. He had been waiting for these words for a long time. He heads quickly for the hallway, with a smile, and before leaving he shows the teacher his middle finger, as a gesture of farewell.

_გაეთრიე კლასიდან!

Classroom #41

_ იეს! - უხარია ირაკლის. კარგა ხანია ამ სიტყვებს ელოდა. დერეფნისკენ მიეშურება ღიმილით და გასვლის წინ შუა თითს აჩვენებს მასწავლებელს, დამშვიდობების ნიშნად.

"Dude, Lomis, do you know who I have a crush on?" Zumbika is opening a knife, "that new girl who's just transferred in."

საკლასო ოთახი #41

"Liziko or something like that? A 9th grader?"

_ ბიჭო, ლომის, იცი, ვინ მევასებაა? _ დანას ხსნის ზუმბიკა, _ ახალი გადმოსული გოგო როა.

"Yeah, Lizuna. A hot chick, huh?"

_ ლიზიკო თუ რაღაცა? მეცხრე კლასელი?

"Yeah, I noticed her too."

_ ჰო, ლიზუნა. მაგარი ნაშაა არა?

"I should get her."

_ კი, ტო, მეც შევნიშნე.

"Go, go for it...but she has a boyfriend, ya' know?"

_ უნდა დავითრიო.

"Screw her boyfriend..."

_ მიდი, მიაწექი... ოღონდ შეყვარებული ყავს, ხო იცი?

Entrance of the New School

_ გავკარი მაგის შეყვარებულს...

A young man is approaching the door of the school. He's about to knock. He has a big scar on his eyebrow. He puts a Viktorinox in one of his pants' pockets, in the other, an Opineli. He's looking around, eyeing the building. Finally, he knocks.

ახალი სკოლის შესასვლელი

Hallway of the 3rd Floor

სკოლის კარს ყმაწვილი უახლოვდება. დაკაკუნებას აპირებს. წარბზე დიდი შრამი აქვს. შარვლის ერთ ჯიბეში ვიქტორინოქსი უდევს, მეორეში _ ოპინელი. ირგვლივ იყურება, შენობას ათვალიერებს. ბოლოს აკაკუნებს.

After a boring tour of the halls, Irakli meets up with Tviksa and Levana.

დერეფანი მე-3 სართულზე

"Hey, you've also come out?"

დერეფნებში მოსაწყენი ხეტიალის შემდეგ ირაკლი ტვიქსას და ლევანას ხვდება.

"Sure, why not," Tviksa answers, and he's twirling some kind of strange tool in his hand.

_ ვაა, თქვენც გამოხვედით?

"What's that?" Irakli takes an interest.

_ აბა რა, _ პასუხობს ტვიქსა და თან ხელში რაღაც უცნაურ მოწყობილობას ატრიალებს.

"Ohh, this is something very cool, I took it from the guard's office."

_ ეგ რა არი? _ ინტერესდება ირაკლი.

"I think they used to ring the bell with it...;" Levana explains.

_ ოო, ეს მაგარი რაღაცაა, დარაჯის კაბინეტში ჩამოვხსენით.

Classroom #30

_ მგონი, ამით ზარს რეკავდნენ ხოლმე... უხსნის ლევანა.

"Teach, who's that guy who came to see you in the Jeep?" one of the girls asked the biology teacher, "You were spotted with him at a club last night."

საკლასო ოთახი #30

"Oh gosh, who's this talking," laughs Beka, "Were you drinking Sprite there?"

_ მასწ, ვინ იყო ის ბიჭი, ჯიპით რო მოგაკითხათ? მიმართავს ბიოლოგიის მასწავლებელს ერთ-ერთი გოგონა, _ მასთან ერთად დაგინახეს გუშინ ღამის კლუბში?

"Hehehehe..." Kobakhidze also laughs.

_ აუ, ჩემი, ეს ვინაა, _ იცინის ბექა, სპრაიტი ხო არა აქ დალეული?

Hallway on the 4th Floor

_ ჰეჰეჰეჰე... _ იცინის კობახიძეც.

Zumbika stops Lizuna, who has stepped out into the hallway to talk on her cell phone.

დერეფანი მე-4 სართულზე

"Oh, I have a big crush on you, and I want you to be my girlfriend," he says openly.

მობილურზე სალაპარაკოდ გამოსულ ლიზუნას ზუმბიკა აჩერებს.

"I already have a boyfriend and..." Lizuna is at a loss for words.

_ აუ, მაგრა მევასები რა და მინდა, რომ ჩემი შეყვარებული გახდე, _ ეუბნება პირდაპირ.

"I don't give a damn about your boyfriend," Zumbika pins the girl to the wall and is about to kiss her...

მე შეყვარებული მყავს და... _ იბნევა ლიზუნა.

The Stairs from the 2nd to the 3rd Floor

_ მკიდია შენი შეყვარებული, _ ზუმბიკა გოგონას კედელთან იმწყვდევს და კოცნას უპირებს...

The young man with the scar is coming up.

კიბეები მე-2-დან მე-3-ზე

Hallway on the 4th Floor

შრამიანი ყმაწვილი ამოდის.

"And I don"t give a damn about your mother," Tviksa comes up to Zumbika and Lizuna, together with Irakli and Levana, "D'ya get it, dude?!"

დერეფანი მე-4 სართულზე

Blood is gushing from Zumbika's nose after Tvikhsa's strong blow. Lizuna's white tee-shirt is dyed red.

_ მე კიდე დედაშენი მკიდია, _ ზუმბიკას და ლიზუნას ტვიქსა წამოადგა თავს, ირაკლისთან და ლევანასთან ერთად, _ გამიგე ბიჭო?!

"Where are you, bro's?!" howls Zumbika, "The newly arrived jerks are taking over!"

ზუმბიკას ცხვირიდან სისხლი ასხამს ტვიქსას ძლიერი დარტყმის შედეგად. ლიზუნას თეთრი მაისური წითლად იღებება.

Now blood is also flowing from his lip. Levana hit him too.

_ სად ხართ, ძმებო?! _ ღრიალებს ზუმბიკა, _ ახალგადმოსული კვერცხები ბლატაობენ.

Lomis is the first to run up to help, and then - Zumbika's other buddies.

ახლა უკვე ტუჩიდანაც მოსდის სისხლი. ლევანამაც ხია.

The Stairs from the 3rd to the 4th Floor

პირველი ლომისა მორბის საშველად, მერე კი _ ზუმბიკას სხვა ძმაკაცებიც.3

The same young man is coming up.

კიბეები მე-3-დან მე-4-ზე

Hallway on the 4th Floor

ისევ ამოდის.

Our boys are heavily hit. The situation is already out of control.

დერეფანი მე-4 სართულზე

Even Beka, Kobakhidze and Shelo, coming out of the classroom at the racket, are not able to help them. Although they strike their opponents with force, they are hit back even harder. They even cut Beka. On his leg. Lomisa and Zumbika, wiping their bloody faces from time to time with a handkerchief, are dragging Lizuna towards the stairs.

ჩვენ ბიჭებს მაგრა ხვდებათ. სიტუაცია უკვე უკონტროლოა.

Principal's Office

ამათ შველას ვერც ხმაურზე კლასიდან გამოცვენილი ბექა, კობახიძე და შელო ახერხებენ. მაგრად კი ურტყამენ მოწინააღმდეგეს, მაგრამ მათგან უფრო მაგრად ხვდებათ. ბექას ჭრიან კიდევაც. ფეხში. ლომისა და ზუმბიკა, რომელიც გასისხლიანებულ სახეს შიგადაშიგ ცხვირსახოცით იწმენდს, ლიზუნას კიბეებისაკენ მიათრევენ.

"Sir, there's a horrible fight on the 4th floor," the secretary informs him.

დირექტორის კაბინეტი

"I'm coming, right away," the principal stands up, "Who's fighting, do you know?"

_ ბატონო დირექტორო, საშინელი ჩხუბია მეოთხეზე, _ატყობინებს მდივანი

"Our 10th graders are attacking the new boys."

_ მოვდივარ ეხლავე, _ ფეხზე დგება დირექტორი, _ ვინ ჩხუბობს, თუ იცი?

"The new boys?"

_ ახალ ბიჭებს დაერიენ ჩვენი მეათეკლასელები.

"Yes."

_ ახალ ბიჭეებს?

"You know what, I just remembered, I have to make a phone call right now. Urgent business. Maybe the situation can be regulated without me..."

_ დიახ.

Landing of the Stairs and the 4th Floor

_ იცი რაა, ეხლა გამახსენდა, რომ სასწრაფოდ უნდა დავრეკო. გადაუდებელი საქმეა. იქნებ უჩემოდ დაარეგულიროთ რა, სიტუაცია...

He came up. He immediately got a sense of what's happening, and right away slides his hand into his pocket....

კიბეებისა და მე-4 სართულის გასაყარი

Hallway on the 4th Floor

ამოვიდა. უცბად ერკვევა შექმნილ სიტუაციაში და სასწრაფოდ ჯიბეში იყოფს ხელს...

Lomisa, unexpectedly, is struck with a knife in the back. He hits the ground. Zumbika, dumbfounded, understands nothing, and at that moment a fist hits him in the face. This time, from the young man with the scarred face.

დერეფანი მე-4 სართულზე

***

ლომისას მოულოდნელად დანა ხვდება ზურგში. ეცემა. გაოგნებულ ზუმბიკას ვერაფერი გაუგია და ამ დროს კიდევ ერთი მუშტი ხვდება სახეში. ამჯერად უკვე შრამიანი ყმაწვილისაგან.

"Gabela?!" cries Lizuna, "You've saved me!" She hugs him and kisses him. Right on the lips. Then without looking back they run down the stairs, open the doors, go outside and there, once again embrace each other.

***

By the rules, the bell should have rung right then...

_ გაბელა?! კივის ლიზუნა, _ შენ მე გადამარჩინე! -- ეხუტება და კოცნის. თანაც ტუჩებში. მერე უკანმოუხედავად ჩარბიან კიბეებზე, კარს აღებენ, გარეთ გადიან და იქ კიდევ ერთხელ ეხუტებიან ერთმანეთს...

Chapter IV

წესით, ამ დროს ზარი უნდა დარეკილიყო...

A Lesson at the Old School

თავი IV

The 11th grade. This is the time when you regret most of all the years spent in school, and you get mad at yourself – why were you afraid of the principal in your childhood? Why didn't you play hooky more boldly? It was precisely the 11th grade the young heroes of our story had reached. At the same time, they were given the chance to spend the last year at their old school (in any case, they were no longer welcome at the new one). The principal, with whom they'd had that unpleasant incident, had left the position of principal of this school, and had moved to another. The new principal turned out to be a woman...a young one...Pamela and Jennifer, two in one - that's what the students called her...she was a nice woman...namely, she was the one who forgave the boys who had been expelled from this school at one time, and brought them back.

ერთი გაკვეტილი ძველ სკოლაში

Classroom # 42

მეთერთმეტე კლასი... ეს ის დროა, როცა ყველაზე მეტად გწყდება გული სკოლაში გასულ წლებზე და შენ თავზე ბრაზდები _ რატომ გეშინოდა ბავშვობაში დირექტორის და რატომ ოფრო თამამად არ დადიოდი შატალოებზე. სწორედ მეთერთმეტე კლასში გადავიდნენ ჩვენი მოთხრობის გმირი ყმაწვილები. თანაც, საშუალება მიეცათ, სწავლის უკანასკნელი წელი თავიანთ ძველ სკოლაში გაეტარებინათ (ახალში მაინც აღარ დაედგომებოდათ). დირექტორს, რომელთანაც ამათ ერთი უსიამოვნო ამბავი შეემთხვათ, დაეტოვებინა ამ სკოლის დირექტორის თანამდებობა და სხვაგან გადასულიყო. ახალი დირექტორი ქალი გახლდათ... ახალგაზრდა... პამელა და ჯენიფერი, ორი ერთში _ ასე ეძახდნენ მას მოსწავლეები... კარგი ქალი იყო... სწორედ მან შეიწყალა ერთ დროს ამ სკოლიდან გაყრილი ბიჭები და უკან დააბრუნა...

"But I can't even believe that we are coming back to our old familiar school," Kobaxidze is blowing smoke rings from a cigarette, " I really missed this place."

საკლასო ოთახი #42

"Yeah, me too," joined in Beka, "I missed it a lot too."

_ არც კი მჯერა, რომ ჩვენს მშობლიურ სკოლას დავუბრუნდით, _ კობახიძე სიგარეტის კვამლით რგოლებს უშვებს, _ ძალიან მენატრებოდა აქაურობა.

"Dude, shouldn't we go have a look at our toilet?"

_ აბაა, ტო, _ უერთდება ბექაც, _ მეც მაგრად მენატრებოდა.

"Hehehehe...yeah, let's go..."

_ ბიჭო, ჩვენი ტუალეტი არ მოვინახულოთ?

Classroom # 60

_ ჰეჰეჰეჰე... აბა რა, წამო...

"Teach, Marina, may I reserve a lesson together with this beautiful girl?" Lasha said to the teacher.

საკლასო ოთახი #60

"Yes, Lashiko, you may," Miss Marina smiles at him.

მარინა მასწ, დავიტოვებ რა ჩვენთან ამ ლამაზ გოგოს ერთი გაკვეთილით, _ ეუბნება ლაშა მასწავლებელს.

"Thank you, teach," Lasha and Lizuna are sitting together on the last bench of the middle row.

_ კი, ლაშიკო, დაიტოვე, უღიმის ქალბატონი მარინა.

***

მადლობთ მასწ, _ ლაშა და ლიზუნა ერთად სხდებიან შუა რიგის ბოლო მერხზე.

Lizuna had already returned to this school last year, because of Gabela.

***

Classroom # 49

ლიზუნა შარშანვე დაბრუნდა ამ სკოლაში, გაბელას გამო.

Gabela is not in a good mood. He is not able to forget this incident...he almost killed a boy...on top of that, it's several days, and Lizuna has broken up with him...she's in love with some Lasha..."the hell with that whore," he thinks to himself from time to time, "for her sake I almost bumped off a man, but she's already replaced me with some pederast with a car"

საკლასო ოთახი #49

Principal's Office

ვერ არი კარგ ხასიათზე გაბელა. ვერ ახერხებს იმ ამბის დავიწყებას... ბიჭი შემოაკვდა კინაღამ... თან უკვე რამდენიმე დღეა, ლიზუნაც დაშორდა... ვიღაც ლაშა შეუყვარდა... ფუ მაგის ბოზი დედაცო, _ ფიქრობს ხოლმე თავისთვის, _ მაგის გულისთვის ლამის კაცი დავბრიდე, მაგან კიდე ვიღაც მანქანიან პიდარასტზე გამცვალაო...

Some sort of questionable sounds are emerging. The secretary isn't in her place, either...I think it's better to forget them, and leave them alone.

დირეკტორის კაბინეტი

A Random Street

რაღაც საეჭვო ხმები გამოდის. არც მდივანი ზის თავის ადგილზე... მგონი, ჯობია ამათ თავი დავანებოთ და მარტო დავტოვოთ.

Nikusha, as always, is playing hooky. This time, together with Shelo. They are strolling along the street.

რომილიღაც ქუჩა

Classroom #42

ნიკუშა, როგორც ყოველთვის, შატალოზეა. ამჯერად შელოსთან ერთად. ქუჩაში დაიარებიან.

"Do you know Lizuna's new boyfriend?" Irakli sits down next to Tviksa.

საკლასო ოთახი #42

"Oh yeah, I know who he is," Tviksa screws up his eyes, "I don't give a damn about either him or Lizuna."

_ ლიზუნას ახალ შეყვარებულს იცნობ? _ ირაკლი ტვიქსას გვერდით ჯდება

"His name's Lasha, they say that the teachers really adore him."

_ ისე რა, ვიცი ვინცაა, _ თვალებს ხუჭავს ტვიქსა, _ მე მაგარი მკიდია ეგეც და ლიზუნაც.

"Yeah, they adore him, of course, he's wealthy and he undoubtedly gives them money."

_ ლაშა ქვია, ამბობენ მასწავლებლებს ევასებათ ძაანო.

"He probably gives money to Lizuna, too."

_ ჰო, ევასებათ, აბა რა, მაყუთაა და ფულს აძლევს უეჭველად.

"Only money?" both of them laugh.

_ ალბათ ლიზუნასაც აძლევს.

Classroom # 55

_ მარტო ფულს? _ ორივეს ეცინებათ.

"Isn't Lizuna here today?"

საკლასო ოთახი #55

"No teach, she's gone to have her glands checked out."

_ ლიზუნა არ არის დღეს?

Classroom # 49

_ არა მასწ, გლანდების შესამოწმებლადაა წასული.

Something's not quite right. He has made enemies, he's lost his girlfriend...he was a bit more fortunate, though, that he didn't kill that boy...after that incident he hasn't touched a knife...what can he do? How should he behave? For the time being, he's considering only one answer to this question...

საკლასო ოთახი #49

Classroom #42

რაღაც ნიტო პონტშია, რა. მტრები გაიჩინა, შეყვარებული დაკარგა... ცოტა კიდევ გაუმართლა, ის ბიჭი რომ არ მოკვდა... იმ შემთხვევის მერე, დანას აღარ გაჰკარებია... რა ქნას? როგორ მოიქცეს? ამ შეკითხვაზე ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი პასუხი უტრიალებს თავში...

"Laura, teach," Irakli addresses the math teacher, "You aren't a relative of Laura Koltis, are you?"

საკლასო ოთახი #42

"What do you want, Irakli?!" you could notice anger in the teacher's voice.

_ ლაურა მასწ, _ მიმართავს მათემატიკის მასწავლებელს ირაკლი, _ თქვენ ლაურა კოლტის ნათესავი ხომ არა ხართ?

"I want money, I want A's, I want a knife, I want muscles, I want clothes, I want food, I want shoes, I want a candle, I want a pool, I want a bed, I want a 'Favorite,' many 'Favorites,' I want to shout..."

- რა გინდა, ირაკლი?! –– მასწავლებლის ყმაში გაბრაზება შეიმჩნევა.

"Get out of the class!" cries the teacher, Laura.

_ მინდა ფული, მინდა ხუთები, მინდა დანა, მინდა კუნთები, მინდა ტანსაცმელი, მინდა საჭმელი, მინდა ფეხსაცმელი, მინდა სანთელი, მინდა ბასეინი, მინდა ლოგინი, მინდა ~ფავორიტი~, ბევრი ~ფავორიტი~, მინდა კივილი...

"Please, teach, don't kick him out," Tviksa says and smiles at the same time.

_ გაეთრიე კლასიდან! _ კივის ლაურა მასწავლებელი.

"And what do you want?" the teacher now attacks him.

_ კარგით რა, მასწ, არ გააგდოთ, ტვიქსას თან ეცინება.

"I want women, a big car, I want Brittany Spears and Liz Taylor, I want Crawford, I want Kournikova, I want Claudia, I want Sharapova, I want Pamela, and Jennifer, both of them, I want to live with them, a peaceful life, I want Angelina Joli!"

_ შენ რაღა გინდა? _ ახლა მას უტევს მასწავლებელი.

"Get out of this classroom!!!"

_ მინდა ქალები, ერთი ტრაილერი, მინდა ბრიტნი სპირსი და ლივ ტაილერი, მინდა კროუფორდი, მინდა კურნიკოვა, მინდა კლაუდია, მინდა შარაპოვა, მინდა პამელასი, ორივე, მინდა ჯენიფერის, დიდი, მინდა მათთან ერთად... ცხოვრება ~მშვიდი~... ანჯელინა ჯოლი მინდა!

Mini-Bus # 17

_ გაეთრიეეეთ!!!

While the driver is giving change back to one of the woman, he notices that he's put his shirt on inside out.

მარშუტკა #17

Hallway on the 3rdFloor

ერთ-ერთი ქალბატონისათვის ხურდის დაბრუნებისას მძღოლმა აღმოაჩინა, რომ მაისური უკუღმა ჩაეცვა...

Gabela, setting out towards the lunchroom, met Tviksa and Irakli, who, as always, were pretending not to see him. However, this time Gabela stops them and starts up a conversation. Finally, they conclude the several minute discussion by shaking hands. I don't know what in the world Gabela said, but as it seems, they were reconciled, and they decided to be friends.

დერეფანი მე-3 სართულზე

Classroom # 60

გაბელა ბუფეტისკენ მიმავალ ტვიქსას და ირაკლის ხვდება, რომლებიც როგორც ყოველთვის, ~ნი ვიჟუს~ ურტყამენ. თუმცა ამჯერად გაბელა აჩერებს მათ და საუბარს უწყებს. ბოლო-ბოლო რამდენიმეწუთიან საქმის გარჩევას ხელის ჩამორთმევით ასრულებენ. არ ვიცი, რა უთხრა ასეთი გაბელამ, მაგრამ როგორც ჩანს, შერიგდნენ და დამეგობრება გადაწყვიტეს.

"Lashiko, we're not interrupting you, are we?" the teacher distracts Lasha from "checking-up" on his girlfriend's glands.

საკლასო ოთახი #60

"No, teach," Lasha is breathing with difficulty, "Of course not."

_ ლაშიკო, ხელს ხო არ გიშლით ჩვენ? აწყვეტინებს მასწავლებელი შეყვარებულის ~გლანდების შემოწმებას~.

"OK, ok, then, continue on..."

_ არა მასწ, ძლივს ითქვამს სულს ლაშა, _ როგორ გეკადრებათ.

Hallway on the 4th Floor

_ კარგით, კარგით, განაგრძეთ მაშინ...

The boys, who had already made a visit to the restroom, and now decided to take a look at their familiar hallway, caught sight of a young man who had unexpectedly come up the stairs.

დერეფანი მე-4 სართულზე

"Oh, look at that guy, at the expression on his face," Kobakhidze points to Gabela.

ბიჭებს, რომლებმაც უკვე მოინახულეს საჭირო ოთახი და ახლა მშობლიური დერეფნების დათვალიერება გადაუწყვეტიათ, უეცრად კიბეებზე ამომავალი ყმაწვილი ხვდებათ თვალში.

"Shouldn't we try to arrange a reconstruction for his face?" jokes Beka.

_ აუ, ამას შეხედე, რა სიფათით დადის, _ კობახიძე გაბელასკენ იშვერს ხელს.

"Hehehehe...yeah, dude, but what if we get messed up?"

_ არ გავუჩალიჩოთ სახის რეკონსტრუქცია? _ ხუმრობს ბექა.

"No, how could he manage to mess us up? They say that after that incident, he doesn't even touch a knife."

_ ჰე-ჰე-ჰე-ჰე... კიი, ტო, მარა რო აგვჩეხოს ამ ჩემისამ?

"Ok then, hey dude, come over here..."

_ არა, რა უნდა აგვჩეხოს, ამბობენ იმ ამბის მერე დანას აღარ ეკარებაო.

Near the Principal's Office

_ კაი მაშინ... ე, ბიჭო, მოდი აბა აქ...

Before going into the lunchroom, Tviksa and Irakli approach the principal's office.

დირეკტორის კაბინეტთან

"It seems, everything in there is just like it was before," Irakli puts his ear to the door.

ბუფეტში შესვლამდე ტვიქსა და ირაკლი დირექტორის კაბინეტს უახლოვდებიან.

"Yeah, but, is she a lesbian?" Tviksa is amazed.

_ როგორც ჩანს, აქ ყველაფერი ძველებურადაა, _ ირაკლი ყურს ადებს კარებს.

"No way, dude, she has a male secretary..."

_ კი მარა, ლეზბიანკაა ეგ ჩემისა? _ გაოცებულია ტვიქსა.

Mini-Bus #17

არა ბიჭო, კაცი ყავს მდივანი...

"Move out of the way, you ..." the driver honks.

მარშუტკა #17

Hallway on the 4th Floor

_ გაიწიე, მე შენი!! _ აპიპინებს მძღოლი.

Once again, Gabela was beaten up. As Beka would say, a facial reconstruction had been performed. But why? Wasn't he already reconciled with Tviksa...he can barely stand up and is stumbling...where...?

დერეფანი მე-4 სართულზე

A Random Street Crossing

კიდევ ერთხელ გაილახა გაბელა. როგორც ბექა იტყოდა, სახის რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. არადა რატომ? ტვიქსასთან ხომ შერიგებული იყო უკვე... ძლივსძლივობით დგება ფეხზე და ბარბაც-ბარბაცით მიდის... სად? ...

In three seconds the mini-bus #17 will rush past this place where Nikusha is now standing...

გადასასველი როელიღაც ქუჩაზე

"Nikuuuuush..." Shelo knocks against Nikusha with full force, and pushes him to the side.

სამი წამის შემდეგ 17 ნომერი მარშუტკა ჩაიქროლებს იმ ადგილას, სადაც ახლა ნიკუშა დგას...

The Lunchroom

_ ნიკუუუუუშ, _ შელო მთელი ძალით ეჯახება ნიკუშას და გვერდით აგდებს.

Tviksa and Irakli meet up with Beka and Kobakhidze. After Tviksa tells them how they'd were reconciled with Gabela, Beka and Kobakhidze feel a great deal of regret that the latter had gotten beaten up...

ბუფეტი

"Then couldn't he have let us know?" said Kobakhidze, as if justifying himself.

ტვიქსა და ირაკლი ბექას და კობაქიძეს ხვდებიან. მას შემდეგ, რაც ტვიქსა ყვება, თუ როგორ შერიგდნენ გაბელასთან, ბექა და კობახიძე ძალიან ნანობენ, რომ ეს უკანასკნელი ცემეს...

"If I know you guys, you didn't let him utter a word." Tviksa knows them well.

_ მერე ვერ თქვა მაგ კაი კაცმა? _ თითქოს თავს იმართლებს კობახიძე.

"How about, when we see him, let's apologize," interrupts Beka.

_ თქვენი ამბავი რომ ვიცი, ხმის ამოღებას არ დააცლიდით, _ კარგად იცნობს ამათ ტვიქსა.

"Yeah, let's," agrees Irakli.

_ რო ვნახავთ, ბოდიშს მოვუხდით რა, _ წყვეტს ბექა.

"OK, what's happened, happened, now for some reason or another, I feel like beating up this rich guy, Lasha, in a free-for-all..." That's what Tviksa says to him.

_ ჰო, ეგრე ქენით, _ ეთანხმება ირაკლი.

"Wait, let's get some money out of him first…" Kobakhidze suggests.

_ კაი, ეგ რაც იყო, იყო, ეხლა რატომღაც სურვილი მაქვს, ის მაყუთა ლაშა გავხიო ცემაში... _ ამას ტვიქსა ამბობს.

"Money is good, but I'm dying for a fight…"

_ მოიცა, ჯერ ფული ავახიოთ იქნებ... _ კობახიძის წინადადებაა.

"We'll see, we'll see…"

_ ფული კაია, მარა მე ჩხუბი მინდა...

"If you're dying for a fight, let's us fight each another," Beka pats Tviksa on the shoulder.

_ ვნახოთ, ვნახოთ...

"Let's..." Tviksa agrees with a smile.

_ თუ ჩხუბი გინდა, მოდი ერთმანეთში ვიჩხუბოთ, _ მხარზე ხელს ურტყამს ტვიქსას ბექა.

If they only knew, how important it is to forget all kinds of foolishness

_ მოდი... _ თანხმდება ტვიქსა ღიმილით.

and conflicts and to stand together...But we all know, Zumbika and Lomisa are preparing to take revenge.

არადა ამათ რომ იცოდნენ, რარიგად საჭიროა ახლა ყოველ-

At this time, the bell is ringing...

გვარი სისულელეების, კონფლიქტების დავიწყება და გაერთიანება... ზუმბიკა და ლომისა ხომ შურისძიებისათვის ემზადებიან...

Chapter V

ამ დროს ზარიც ირეკება...

One of My Lessons

თავი V

Classroom #42

ჩემი ერთი გაკვეთილი

"There aren't very many of us here today," notes Tviksa.

საკლასო ოთახი #42

"I don't know where Nikusha is, and Levana undoubtedly will come," crouching beside a desk, Irakli is toying with some girl's hair barrette.

_ დღეს რაღაც ცოტანი ვართ, _აღნიშნავს ტვიქსა.

"How do you know?" asks Shelo.

_ნიკუშა არ ვიცი სადაა და ლევანა უეჭველად მოვა, _ მერხთან ჩაცუცქული ირაკლი ვიღაც გოგოს თმის სამაგრს ათამაშებს ხელში.

"Yesterday he called me and told me that tomorrow, no one should play hooky, that he'll come around the third and forth class, and he has something to discuss with us."

_რა იცი? ეკითხება შელო.

"OK, but Beka and Kobakhidze haven't already left, have they?"

გუშინ დამირეკა და მთხოვა, ხვალ შატალოზე არავინ დააწვეთ, მესამე-მეოთხე გაკვეთილზე მოვალ და საბაზრო მაქო.

"No, they've already been warned."

_კაია, მარა ბექა და კობახიძე ხო არ წავიდნენ უკვე?

"I bet they're somewhere in the hallways or the restroom now," Tviksa also takes off.

_ არა, ეგინი გაფრთხილებული გვყავს.

Classroom #55

_ ახლა ალბათ სადმე დერეფანში ან ტუალეტში იქნებიან, _ ტვიქსაც გადის.

"Luka or Sandro, or Dato or Vazhiko or Ika or Luka or Gio, or Mishka or Niki or Merabi, or what’s his name…" Lizuna is confused. She feels some sympathy towards each one of them, but she doesn't know anything precisely…maybe she will go with the first three who declare their love earliest…

საკლასო ოთახი #55

Hallway on the 3rd Floor

~ლუკა თუ სანდრო თუ დათო თუ ვაჟიკო თუ იკა თუ ლუკა თუ გიო თუ მიშკა თუ ნიკი თუ მერაბი თუ რა ქვია იმას...~ -- ლიზუნა უკვე იბნევა. ყველას მიმართ აქვს რაღაც სიმპატიები, მაგრამ ჯერ არაფერი იცის ზუსტად... ალბათ იმ პირველ სამს დათანხმდება, რომლებიც ყველაზე ადრე გამოუტყდებიან სიყვარულში...

Tviksa is watching Lasha, who's walking with some girl, with his arm over her shoulder. As it seems, Lizuna has already broken up with him, too…

დერეფანი მე-3 სართულზე

"Should we beat him up right away, or should we get some money first?" Beka guesses what Tviksa is thinking.

ტვიქსა ლაშას უყურებს, რომელიც ვიღაც გოგოსთან ერთად მოდის ხელგადახვეული. როგორც ჩანს, ლიზუნა ამასაც დაშორდა უკვე...

"If I get started now, I might not be able to stop until I kill him, so I don't know what I should do..." Tviksa hesitates.

_ პირდაპირ ვცემოთ, თუ ჯერ ფული ავახიოთ? _ ბექა ხვდება, რაზეც ფიქრობს ტვიქსა.

"Then we'll take care of him," Kobaxidze winks, "Hey, boy, come here for a second."

_ მე რო ეხლა ამას მივდგე, ალბათ სანამ არ მოვკლავ, ვერ გავჩერდები და არ ვიცი რა ვქნა... _ ჭოჭმანობს ტვიქსა.

"No, no, leave the girl," Beka speaks to him rudely, "or if you want you can take her with you, but we are going to a place..."

_ მაშინ ჩვენ მივხედავთ, _ თვალს უკრავს კობახიძე, _ ე, ბიჭო, ერთ წამს მოდი რა აქ.

Beka and Kobakhidze drag Lasha into the restroom.

_ არა, არა, გოგო დატოვე, _ უხეშად ელაპარაკება ბექაც, _ ანდა თუ გინდა წამოიყვანე, მარა ისეთ ადგილას მივდივართ რომ...

Mini-bus #17

ბექას და კობახიძეს ლაშა საჭირო ოთახში შეჰყავთ.

Nikusha is going to see his grandmother, who has become ill. He's carrying some of his mother's baked pies in a basket...

მარშუტკა #17

Principal's Office

ნიკუშა ბებიასთან მიდის, რომელიც ავად გამხდარა. თან დედის გამომცხვარი ნაზუქები მიაქვს კალათით...

It's completely silent.

დირეკტორის კაბინეტი

Restroom on the 3 rd Floor

სრული სიჩუმეა.

"Did you bring the 100 lari?" Beka looks into his eyes.

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

Lasha doesn't utter a word.

_ მოიტან ას ლარს? _ თვალებში უყურებს ბექა.

"100 lari, counting one," Kobaxidze begins,"100 lari, two."

ლაშა ხმას არ იღებს.

"Yeah, 100 lari, three times," finishes Beka.

_ ასი ლარი ერთი, _ იწყებს კობახიძე, _ ასი ლარი ორი.

"But now, you're in trouble," they say together.

_ დაა, ასი ლარი სამი, _ ამთავრებს ბექა.

Classroom #41 (The New School)

--აი ახლა კი დაგენძრა, _ ერთხმად ეუბნებიან.

"Thirty-five knives, eleven guns, seven axes, three grenades," Lomisa proudly observes this arsenal, with which, together with his buddies, he is planning to attack this school.

საკლასო ოთახი #41 (ახალი სკოლა)

Entrance of the Old School

_ ოცდათხუთმეტი დანა, თერთმეტი სასროლი, შვიდი ნაჯახი და სამი ლიმონკა, _ ლომისა სიამაყით უცქერს იმ არსენალს, რომლითაც თავის ძმაკაცებთან ერთად ამათ სკოლაში აპირებს წამოსვლას.

Two men approach the doors. They are dressed in black. Black suits, black ties, black shoes, and dark glasses. One of them is black, the other, slightly older, is white skinned.

ძველი სკოლის შესასვლელი

Restroom on the 3rd Floor

კარს ორი კაცი უახლოვდება. შავებში არიან გამოწყობილები. შავი კოსტუმი, შავი ჰალსტუხი, შავი ფეხსაცმელი და შავი სათვალე. ერთ-ერთი მათგანი ზანგია, მეორე, ცოტათი უფრო ხნიერი _ თეთრკანიანი.

Beka and Kobakhidze are beating up Lasha.

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

Mini-Bus #17

ბექა და კობახიძე ლაშას სცემენ.

"Young man," the driver addresses Nikusha, "I think you have your shirt on inside out." For some reason or another, recently he's been paying attention to everyone's clothes.

მარშუტკა #17

"You, too," Nikusha answers him with a smile.

_ ახალგაზრდავ, _ მიმართავს მძღოლი ნიკუშას, _ მგონი მაისური უკუღმა გაცვიათ, _ რატომღაც ამ ბოლო დროს ყველას ტანსაცმელზე აკვირდება.

First Floor

_ თქვენც, _ ღიმილით პასუხობს ნიკუშა

The men who'd recently arrived enter a classroom, put their glasses in their chest pockets, and stop near the doors.

პირველი სართული

Classroom #49

ახლადმოსულები შედიან სკოლაში, სათვალეებს გულის ჯიბეებში ინახავენ და კარებთან ახლოს ჩერდებიან...

The teacher is gossiping with the girls. Gabela accidentally overhears their conversation.

საკლასო ოთახი #49

"Yesterday they eloped, I think they went to Bulgaria," said the teacher, "I wonder what will happen now, if they'll appoint a new principal for us, or if they'll wait for them to return..."

მასწავლებელი გოგონებს ეჭორავება. მათ საუბარს შემთხვევით გაბელამაც მოჰკრა ყური.

Restroom on the 3rd Floor

_ გუშინ გაპარულან, მგონი ბულგარეთში წავიდნენ, _ ყვება მასწავლებელი, _ ნეტავ ახლა რა მოხდება, ახალ დირექტორს დაგვინიშნავენ თუ ამათ ჩამოსვლას დაელოდებიან...

They are still beating him up.

საჭირო ოთახი მე-3 სართულზე

Classroom #41 (The New School)

ისევ სცემენ.

"So, Zumbika and I will go, and in exactly three minutes you, too, will follow us. But, come three at a time, or else they'll know something's up, and the police'll show up right away.

საკლასო ოთახი #41 (ახალი სკოლა)

"No doubt," someone answers, "we'll be careful."

_კაროჩე, გავდივართ მე და ზუმბიკა და ზუსტად სამ წუთში გამოდიხართ თქვენც. ოღონდ, სამ-სამი წამოდით თორემ ხომ იცით, რამე საეჭვო დვიჟენია და ეგრევე პატრული გაეძრობა.

Hallway on the 3rd Floor

_ბაზარი არაა, _ პასუხობს ვიღაც, _ ფრთხილად ვიქნებით.

"We've already talked to Gabela and Lizuna," Shelo tells him.

დერეფანი მე-3 სართულზე

"Drag this Lasho in as well...am I forgetting anyone?" Levana thinks, "Let's gather in the classroom."

_გაბელას და ლიზუნას უკვე ვუთხარით, _ ეუბნება შელო.

They all go in. Beka and Kobakhidze are dragging Lasha, who is so beaten up he's holding the bones of his face in his hands.

_ეს ლაშაც წამოათრიეთ რა, _ ვინმე ხო არ მავიწყდებაო, ფიქრობს ლევანა, _ ჩვენ კლასში შევიკრიბოთ.

Classroom #42

ყველანი იქეთ მიდიან. ბექა და კობახიძე ლაშას მიათრევენ, რომელიც ისეა ნაცემი, სახის ძვლები ხელში უჭირავს.

After Levana's story, the kids are sitting again with their jaws dropped.

საკლასო ოთახი #42

"So it turns out that some guy is writing stories about us?" Tviksa is angry.

ლევანას მონაყოლის შემდეგ ბავშვები ჯერ კიდევ პირდაღებულები სხედან.

"That's how it is," confirms Levana, "Some Nikusha Antadze."

_ ესე იგი, გამოდის, რომ ვიღაც როჟა ჩვენზე მოთხრობებს წერს? _ ტვიქსა გაბრაზებულია.

"And these stories, which describe our everyday life -- people are reading them?!" Even without an answer, Shelo guesses that's the case.

_ ეგრე გამოდის, - უმოწმებს ლევანა, _ ვიღაც ნიკუშა ანთაძე.

"Oh, screw that," Beka lights a cigarette.

_და ამ მოთხრობებს, რომლებშიც ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრებაა აღწერილი, ხალხი კითხულობს?! _ შელო პასუხის გარეშეც ხვდება, რომ ასეა.

"Yeah, that's screwed." Kobakhidze lights up, too.

_ აუ ჩემი, მაგრად ტეხავს, _ სიგარეტს უკიდებს ბექა.

"Oh my god, they're writing about me, too? Lizuna screams, and remembers her last fifteen boyfriends...

_ აბაა, ტო, _ კობახიძეც უკიდებს.

Mini-bus #17

_ ვაიმეე, ჩემზეც წერენ? _ კივის ლიზუნა და თავისი ბოლო თხუთმეტი შეყვარებული ახსენდება...

Suddenly the women scream.

მარშუტკა #17

The driver is not able to put on the brakes, and...

უეცრად ქალები კივიან.

Classroom #42

მძღოლი ვეღარ ასწრებს დამუხრუჭებას და...

"Let's go and talk with him," Irakli suggests to the others.

საკლასო ოთახი #42

"I'm not going to talk with him, I'll smash the bones in his face," Tviksa is angry.

_ წამო ვნახოთ და დაველაპარაკოთ რა, _ სთავაზობს დანარჩენებს ირაკლი.

The others stare at Lasha.

– დაველაპარაკოთ კი არა, სახის ძვლებს დავულეწავ, _ გაბრაზებულია ტვიქსა.

"Let's go, let's go," Gabela stands up.

სხვები ლაშას უცქერენ.

The others also get up.

_წამო, წამო რა, გავიდეთ, _ ფეხზე დგება გაბელა.

A Random Street

დანარჩენებიც დგებიან.

Two boys are thrown on to the street. They are unconscious. Traffic is stopped. The mini-bus #17 is standing there. It's precisely this one that's struck the boys, in whom you'd easily recognize Zumbika and Lomisa...

რომელიღაც ქუჩა

First Floor

გზაზე ორი ბიჭი აგდია. უგონოდ არიან. მოძრაობა გადაკეტილია. იქვე 17 ნომერი მარშუტკა დგას. სწორედ ის დაეჯახა ბიჭებს, რომლებშიც ადვილად ამოიცნობდით ზუმბიკას და ლომისას...

"Hey kids, just a minute, please," the black man stops the boys and Lizuna, "We have something to discuss with you. Can we talk?"

პირველი სართული

"Yes, of course," answers Tviksa without thinking, "but we're in a bit of a hurry."

_ ახალგაზრდებო, ერთი წუთით, თუ შეიძლება, _ აჩერებს ბიჭებს და ლიზუნას ზანგი, _ რაღაც საქმე გვაქვს თქვენთან. შეიძლება დავილაპარაკოთ?

"Did you really say that some Nikusha Antadze is writing a story about you?" continues the black man.

_ კი ბატონო, _ პასუხობს ტვიქსა დაუფიქრებლად, _ ოღონდ გვეჩქარება ცოტა.

"Yeah," the kids look at him in amazement, just now realizing that the black man is speaking Georgian. They nod their heads in agreement.

_ თქვენ მართლა შეიტყვეთ იმის შესახებ, რომ ვინმე ნიკუშა ანთაძე თქვენზე მოთხრობას წერს? _ განაგრძობს ზანგი.

"Approximately when did this happen?" the slightly older man joins in the conversation.

_ დიახ, _ ბავშვები გაოცებულები უცქერენ, ახლაღა გააცნობიერეს, რომ ზანგი ქართულად ლაპარაკობს. თანხმობის ნიშნად თავს უკრავენ.

"This morning," Tviksa seems to understand nothing.

_ დაახლოებით როდის მოხდა ეს? _ საუბარში ერთვება ცოტათი უფრო ხნიერი თეთრკანიანი.

"It's clear, let's put him on a 12 hour shift," the white man now addresses the black man.

_ ამ დილით, _ ტვიქსას ეტყობა, რომ ვერაფერი გაუგია.

"OK," he answers, but then he opens up a small, silver-colored piece of equipment. It looks a bit like a thin flashlight.

_ გასაგებია. თორმეტსაათიანზე დავაყენოთ, თეთრკანიანი ახლა უკვე ზანგს მიმართავს.

It's made of metal. The black man is dialing up some numbers, and returns to the children. "In a few minutes, here, I'll push this control button, and as soon as I push it, you'll immediately forget everything that's happened in your life in the course of the last 12 hours. It's possible that you won't be able to see us, and so, farewell." Both the black man and the white man put on their dark glasses. The black man pushes the button...

_ კარგი, პასუხობს ის, მერე კი პატარა, ვერცხლისფერ მოწყობილობას იღებს. მოწყობილობა წვრილ ფანარს წააგავს.

Returning to consciousness, the children, dumb-founded, are looking all around. The black man is no where. The slightly older white man is still there.

ლითონისაა. ზანგი რაღაც ციფრებს კრეფს და ბავშვებისკენ ბრუნდება, _ რამდენიმე წამში მე, აი, ამ ღილაკს დავაჭერ... დავაჭერ თუ არა, მაშინვე ყველაფერი დაგავიწყდებათ, რაც თქვენს ცხოვრებაში მოხდა უკანასკნელი თორმეტი საათის განმავლობაში. შეიძლება ვერც ჩვენ ვეღარ გვნახოთ, ასე რომ, მშვიდობით, _ ზანგიც და თეთრკანიანიც შავ სათვალეებს იკეთებენ. ზანგი ღილაკს აჭერს...

"What happened?" Shelo is the first to come to his senses.

გონს მოსული ბავშვები გაოგნებულები იყურებიან აქეთ-იქით. ზანგი აღარსად ჩანს. ცოტათი უფრო ხნიერი თეთრკანიანი ისევ იქაა.

"The field-trip has been postponed," the answer comes from the white man. "Please, all of you return to your classrooms."

_ რა ხდება? _ პირველი შელო გამოერკვა.

Without a word, the children, confused, head off to their classrooms.

_ ექსკურსია გადაიდო, _ იღებს პასუხს თეთრკანიანისაგან, _ გთხოვთ ყველანი თქვენ-თქვენ კლასებში დაბრუნდეთ.

***

დაბნეული ბავმვები უსიტყვოდ მიემართებიან კლასებისაკენ.

At this time, the bell also rang...

***

He woke up.

ამ დროს ზარიც დაირეკა...

Nikusha Antadze had fallen asleep during the lesson..

გამოეღვიძა.

რამდენიმე ერთი გაკვეთილი

იკუშა ანთაძეს გაკვეთილზე ჩასძინებოდა...