Excavated Sites of Sakhalin and the Kuril Islands

Kuril Islands          
    Site   Island  
    BAIKOVA 1   SHUMSHU  
    KOZREVSKOE 1   SHUMSHU  
    ZERKALNIA 1   PARAMUSHIR  
    NON-SITE 1   KHARIMKOTAN  
    ZAKATNAYA 1   SHIASHKOTAN  
    NEMO 1   ONEKOTAN  
    NON-SITE 2   RAIKOKE  
    AINU BAY 1   MATUA  
    AINU BAY 2   MATUA  
    NON-SITE 3   YANKICHA  
    BROUTONA BAY 1   SIMUSHIR  
    BROUTONA BAY 2   SIMUSHIR  
    PESCHANAYA BAY 1   CHIRPOI  
    ALEUTKA BAY 1   URUP  
    KAMA 1   URUP  
    OZERTSOVAYA 1   URUP  
    CHERNOBURKA 1   URUP  
           
Sakhalin          
    SOLOV'YOVKA 1      
    SOLOV'YOVKA 2      
    SOSUYA 1      
    LYUTOGA 1      
    SODOVNIKI 2      
 

Last Updated on 3/2/01