Yang Renkai, ed., Zhongguo meishu quanji, Shufa juanke bian 3: Sui Tang Wudai shufa (Beijing: Renmin meishu chubanshe, 1986), plate 82, pg. 176.  Collection of the Shanghai Fine Art Museum.

Back