Chang Bide, ed. Mingdai banhua xuan (Taibei: Guoli zhongyang tushuguan, 1969), vol. 1, no plate #.

Woodblock print from Wu Yan tangshi huapu.

 

Back