Chen Congzhou, Zhongguo minju. (Hong Kong: Xuelin chubanshe, 1993), p. 89, plate 124.

 

Back