Liu Yanting, Yang Gusheng, eds. Minzhu jianzhu, Zhongguo meishu quanji, Jianzhu yishu pian, vol. 5. (Beijing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1988), 171, plate 158.

Fujian province

 

Back