Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 5: Yuandai huihua (Beijing: Wenwu chubanshe, 1989), pl. 64, p. 93. Collection of the Liaoning Provincial Museum.

Handscroll, ink on paper, 29.6 x 79.8 cm

Back