Visiting Students

Xiao Liu
liux66 (at) u.washington.edu
Organic Photovoltaics
Jingqi Xu
jingqi (at) u.washington.edu
Zhejiang University, China
Polymer Science & Eng.
Organic Photovoltaics
Jiangsheng Yu
yjs1991 (at) u.washington.edu
Nanjing University of Science & Technology
Organic Photovoltaics
Qin Wang
wangqin (at) u.washington.edu
Organic Photovoltaics
Nan Li
linan15 (at) u.washington.edu
Tsinghua University, China
Organic Photovoltaics
Hejing Sun
hejins (at) u.washington.edu
Organic Elctro-Optics